CERTYFIKATY

SZKOŁA W RUCHU

SZKOŁA W RUCHU

Nasza placówka przystąpiła w roku szkolnym 2013/2014 do ministerialnego programu "Roku Szkoły w Ruchu". Akcja skierowana była do uczniów, rodziców, a także nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki udziałowi w zawodach sportowym w roli uczestnika i kibica, uczestnictwu w ciekawych lekcjach wychowanie fizycznego oraz innym interesującym propozycjom aktywnego spędzenia czasu wolnego zachęcaliśmy dzieci i rodziców do bliższego niż zwykle obcowania ze sportem.
Dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami kibicowali naszej oleśnickiej drużynie siatkarzy, z wychowawcą udały się na lodowisko, aby miło i pożytecznie spędzić czas, wielu rodziców wraz z przygotowanymi przez nauczycieli wychowania fizycznego pociechami uczestniczyło w imprezie Sprawni Oleśniczanie, uczennice rywalizowały w zawodach siatkarskich, a chłopcy rozegrali turniej piłki nożnej idąc w ślady Robert Lewandowskiego, który zapewne jak oni zaczynał karierę na szkolnym boisku. Końcowym etapem było udokumentowanie działań i wysłanie tego wszystkiego, czego dokonaliśmy do organizatorów akcji. Nasze działania zostały docenione, a efektem było przyznanie "Szóstce" certyfikatu "Szkoła w ruchu". Więcej informacji na stronie: www.szkolawruchu.men.gov.pl /R. Banasik/

SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA

NASZA SZKOŁA WSPIERA UZDOLNIENIA

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr.6 im. Janusza Korczaka dołączyła do zaszczytnego grona Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. 16 grudnia 2013 r. dyrektor szkoły Jadwiga Wieczorek odebrała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, przyznany przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień reprezentowaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Nasza szkoła od lat pracuje systemowo. Nauczyciele podejmują działania zmierzające do rozpoznawania i diagnozowania zainteresowań oraz uzdolnień wszystkich uczniów, stymulując wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka. Zgodnie z ideą egalitaryzmu poszukują jego mocnych stron oraz je wzmacniają. Działaniami w tym zakresie koordynuje szkolny zespół wspierania uzdolnień pod przewodnictwem M. Olszewskiej.

ARCHIWUM

W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła przystąpiła do konkursu o tytuł "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" organizowanego przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Cały cykl działań profilaktycznych przeprowadzonych w szkole zmierzajacych do osiągnięcia stanu pełnego bezpieczeństwa zakończył się sukcesem. 19 czerwca 2007 roku otrzymaliśmy "Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo". Został powołany zespół Rady Pedagogicznej "Bezpieczna szkoła", który opracował plan "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Celem zespołu jest monitorowanie podjętych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, nie tylko na zajęciach szkolnych, ale i w czasie przerw, na zajęciach pozalekcyjnych i na wycieczkach.

برنامه آموزشگاه - طراحی سایت با لاراول