Biblioteka

"Książka powinna być nieodłącznym towarzyszem życia"
"Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga."
"Ileż to dobrego przynosi wspólne głośne czytanie".
Janusz Korczak


         Bibliotekę w roku szkolnym 2014/2015 prowadzi nauczyciel biblioteki mgr Zofia Rychlewska
Nasza biblioteka szkolna jest bardzo nowoczesna, ponieważ umożliwia dotarcie do różnorakich źródeł informacji. Znajduje się tu wypożyczalnia i zbiory książek, oraz wydzielony kącik multimedialny.
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest wyposażone w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
W centrum jest dostępna drukarka, skaner i kserokopiarka.
Zbiory biblioteczne są skomputeryzowane, a wszyscy uczniowie posiadają karty biblioteczne z kodem kreskowym.

Biblioteka szkolna aktywnie uczestniczy w kreowaniu życia szkoły organizując:
- wystawki książek i prac uczniów;
- konkursy czytelnicze;
- imprezy biblioteczne /Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej z udziałem rodziców/;
- wycieczki do innych bibliotek;
- czytanie bajek dzieciom z grup "0";
- lekcje biblioteczne.
Szkolna biblioteka oferuje czytelnikom: Księgozbiór - liczący 14 tys. woluminów, programy multimedialne, kasety audio i video oraz dokumenty wewnątrzszkolne /Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania/.


KARTY INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

JĘZYK POLSKI

KLASA 4          KLASA 5          KLASA 6
HISTORIA

KLASA 4          KLASA 5          KLASA 6
RELIGIA

KLASA 4          KLASA 5          KLASA 6         
MATEMATYKA

KLASA 4          KLASA 5          KLASA 6
PRZYRODA

KLASA 4          KLASA 5          KLASA 6
JĘZYKI OBCE

Język niemiecki KLASA 4a         Język niemiecki KLASA 4d

Język angielski KLASA 4         Język angielski KLASA 5
PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE

PLASTYKA KL. 4-6          MUZYKA KL. 4-6         
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

KLASA 4          KLASA 5          KLASA 6         
ZAJĘCIA TECHNICZNE

KLASA 4          KLASA 5          KLASA 6         
WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLASA 4          KLASA 5          KLASA 6
برنامه آموزشگاه - طراحی سایت با لاراول