Nasza szkoła posiada dwie pracownie informatyczne z dostępem do Internetu współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W każdej pracowni oprócz stanowisk komputerowych dla uczniów i nauczyciela znajduje się drukarka laserowa, skaner, projektor i laptop.
W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którego skład wchodzą cztery komputery z dostępem do Internetu, a także drukarka, skaner i kserokopiarka.