PORTRETY JANUSZA KORCZAKA

>

Julia Różewska z kl. 3a

Anna Jednoróg z kl. 2d

Milena Wołoszczak z kl. 3c

Oliwia Olszańska z kl. 3c

Barbbara Pacyna z kl. 2d

Kacper Polak z kl. 2d

Oliwia Brożek z kl. 3a

Filip Linkowski z kl. 3c

Agata Bogucka z kl. 3b

Agata Sławna z kl. 2a

Natalia Adamaszek z kl. 2a

Aleksandra Durlak z kl. 1b