Historia szkoły

   "Pierwszy dzwonek w nowej szkole na "Serbinowie" zabrzmiał w poniedziałek 2 września 1985 roku o godzinie 14.00. Oznajmił inaugurację roku szkolnego 420 uczniom w 15 oddziałach nauczania przedszkolnego i początkowego. Grono pedagogiczne tworzyły wówczas same panie: Bożena Brudzyńska, Danuta Chojaczyk, Jolanta Głowińska, Alicja Gnitecka, Małgorzata Grzesiek, Krystyna Hrehorowicz, Teresa Kobiałka, Beata Wieczorek, Danuta Nowak, Katarzyna Nowatkowska, Teresa Pająk, Magdalena Polewiak, Iwona Palko, Mariola Parylak, Jolanta Przybysz, Małgorzata Skrzypek i Maria Ślusarczyk. Funkcję wicedyrektorki powierzono p. Teresie Robak. Gospodarzem zaś został współtwórca szkoły p. Władysław Fedoryszyn, który jeszcze przez cały rok szkolny dzielił czas między zadania dydaktyczno - wychowawcze a nadzór na placu budowy. Prace zakończono w wakacje. Kierownikiem administracyjnym szkoły został p. Zygmunt Pilecki, w sekretariacie urzędowała p. Aleksandra Syguła, a opieką pielęgniarską objęła uczniów p. Wiesława Rychard.

      1 września 1986 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 6. Apel inauguracyjny nowego roku szkolnego zgromadził wówczas 1073 uczniów. Kadrę uzupełniali liczni nauczyciele: Celina Data, Maria Kitzol, Bożena Łukoszko, Jadwiga Gołąbek, Wiesława Lamperska, Wioletta Polowczyk, Beata Gołębska, Grażyna Szulc, Jolanta Szambier, Andrzej Chojaczyk, Teresa Szosta, Małgorzata Balsewicz, Wanda Gabryś - Hrehorowicz, Irena Duda, Bogusława Sekutowicz, Ewa Stefańczyk, Anna Golińska, Walerian Pietrzak, Wanda Walentynowicz, Barbara Sycianko, Teresa Tokarczyk, Janina Szuber, Cezary Fedoryszyn, Roman Boruta, Zdzisława Krakowiak, Kazimiera Kaleta, Anna Jezierska, Krystyna Orłowska, Krystyna Kasprzyszak, Jadwiga Wieczorek, Anna Przybyła, Maria Paciorkowska, Zofia Gądek, Iwona Kamińska i Emil Matuszak. Już pierwsze miesiące dowodziły, że wszyscy chcą pracować solidnie. Powstały organizacje, m. in. ZHP, LOP, PCK, TPD, SKO, PTTK, Spółdzielnia Uczniowska. Rozpoczął także działalność szkolny teatr.

      W roku 1987/1988 szkoła gościła już 1225 uczniów i przedszkolaków. Uczyli się oni w 43 oddziałach. Kiedy na "Serbinowie" kończono budowę nowych bloków mieszkalnych, w szkole finalizowano prace nad salą gimnastyczną. W sekretariacie szkoły rozpoczęła p. Wiesława Dziedzic. W tym roku dziewczęta trenowane przez p. Emila Matuszaka cieszyły się sukcesami sportowymi. W czerwcu 1988 roku wyruszył pierwszy Pieszy Rajd Szóstki po Ziemi Oleśnickiej. Z placówką pożegnało się 95 ósmoklasistów.

      Podczas apelu inauguracyjnego 1988/1989 na dziedzińcu stało już 1349 uczniów. Nowy rok znaczył kolejne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

      W piątym roku działalności - 1989/1990 - ukończono prace nad zagospodarowaniem terenów przyszkolnych. Powstały dwa boiska do siatkówki, dwa do koszykówki, boisko do piłki nożnej, bieżnie, skocznie, plac apelowy i rozległe skwery. Grono uczniów powiększyło się o 31 osób. Na konto szkoły wpisano następne sukcesy.

      3 września 1990 roku rozpoczął się okres, w którym turystyka odgrywała ważną rolę w życiu szkoły. W lokalnej prasie pisano: "Szóstka tradycyjnie propaguje takie formy wypoczynku, jak wielodniowe wycieczki i jednodniowe piesze rajdy po Ziemi Oleśnickiej. Zwłaszcza ta ostatnia forma cieszy się dużą popularnością ze względu na niskie koszty" (Kurier Oleśnicki, 1991).
Czerwiec 1991 roku zapisał się w historii placówki jako szczególny czas. Na emeryturę odszedł jej współtwórca i pierwszy dyrektor p. Władysław Fedoryszyn.

      Rok 1991/ 1992 wprowadził wiele zmian. Szóstka, podobnie jak inne oleśnickie szkoły, przeszła pod patronat samorządu terytorialnego. Poszerzyła się szkolna lista laureatów wielu konkursów i olimpiad. Pojawił się w budynku radiowęzeł. W czerwcu oddano do użytku ufundowaną przez rodziców pracownię komputerową wyposażoną w 10 stanowisk. Nad wszystkim czuwał już nowy gospodarz p. Walerian Pietrzak, który zarządzał placówką przez osiem następnych lat

      W roku 1992/1993 uczniowie szóstki tradycyjnie już sięgali po laury w różnych dziedzinach nauki i sporcie. Zainicjowano eliminacje do konkurencji o Puchar Dyrektora SP 6 w biegach przełajowych po osiedlu "Serbinów". W kwietniu aktorów szkolnych oklaskiwano za kolejne udane przedstawienie. Prawdziwą popularnością cieszyły się wyjazdowe formy edukacyjne. O ochronie środowiska naturalnego dwa zespoły klasowe uczyły się w okolicach Kórnika i Rogalina pod opieką swoich nauczycieli: B. Gołębskiej, I. Dudy, I. Zawiszy i J. Stali. Inna grupa zwiedzała polskie wybrzeże pod kierunkiem panów A. Chojaczyka, W. Pietrzaka, J. Szczerby. Uwieńczeniem turystycznych wypraw był VI Rajd Szóstki, w którym uczestniczyło 1500 osób.

      Rok 1993/1994 rozpoczął długofalowy program profilaktyki uzależnień pod hasłem: Dziękuję, nie! Efektem wspólnych rozmów i działań uczniów oraz nauczycieli było zorganizowanie w szkole klubu bilardowego jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Grupę teatralną p. B. Sycianko kilkakrotnie oklaskiwano na scenie MOKiS - u za "Jasełka". W dalszym ciągu poszerzała się lista znaczących osiągnięć uczniów.

      Wrzesień 1994/1995 rozpoczął się ogólnopolską akcją "Sprzątamy Ziemię naszą planetę". W październiku Komenda Hufca ZHP w Oleśnicy reaktywowała 11. i 12. Drużynę Harcerską przy SP 6. W grudniu do życia powołano Uczniowski Klub Sportowy. W czasie ferii zimowych w szkole funkcjonowało Osiedlowe Centrum Gier i Zabaw "Zima 95". Wiosną grupa uczniów znów odbywała edukację morską we Władysławowie.

      Podczas inauguracji we wrześniu 1995 r. społeczność Szóstki świętowała Jubileusz X-lecia działalności. Okolicznościowy referat, prezentujący niektóre wydarzenia minionej dekady w chronologicznym ciągu, przedstawił p. K. Kaczmarek. Powodem do satysfakcji było zwycięstwo szkoły we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych i średnich za rok szkolny 1994/95 koordynowanym przez Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego. W październiku uczniowie Szóstki po raz pierwszy uczestniczyli w wyborach uzupełniających do Rady Szkoły przeprowadzonych na wzór wyborów uzupełniających do Senatu. Pomysłodawcą był p. K. Kaczmarek. W okresie ferii zimowych Szóstka zamieniła się kolejny raz w prężny ośrodek rekreacyjny dla dzieci, które spędzały zimę w mieście. Szkolny teatr pod egidą polonistki p. B. Sycianko prezentował się wielokrotnie przed oleśnicką publicznością. W Dzień Dziecka 1996 r. ruszył tradycyjnie pieszy Rajd Szóstki po Ziemi Oleśnickiej.

      Kolejny rok szkolny 1996/1997 obfitował znów w sukcesy uczniów w różnych dziedzinach. Nadal kwitło życie sportowe i turystyczne Szóstki. "Zielone wyprawy" zawędrowały nad Bałtyk i w Kotlinę Kłodzką. W IX Rajdzie Szóstki uczestniczyło blisko 1000 osób. W czerwcu 1997 r. szkoła żegnała 187 absolwentów.

      W nowy rok 1997/1998 Szóstka wkroczyła jako najbardziej usportowiona szkoła w województwie. Podobnie jak w poprzednich latach o sukcesach jej wychowanków często czytało się na łamach lokalnych gazet. Na uroczystym apelu w czerwcu 1998 roku, jak zwykle, absolwenci śpiewali Dezyderatę - ich grono liczyło 148 uczniów.

      We wrześniu 1998 roku dyrekcja i cała społeczność szkoły ponownie cieszyły się ze zwycięstwa we współzawodnictwie sportowym szkół województwa wrocławskiego za rok szkolny 1997/98. W Szóstce wiele się działo. Żegnał się z nią dotychczasowy dyrektor p. W. Pietrzak. Funkcję gospodarza przejął p. E. Matuszak, do grona wicedyrektorów dołączył p. K. Kaczmarek. Osobowość nowego dyrektora ósmoklasiści poznawali podczas spotkania "101 pytań do ...". Na konto szkoły wpisały się nowe sukcesy sportowe. W kwietniu 1999 roku w szkole gościł Metropolita Wrocławski Ksiądz Kardynał H. Gulbinowicz, który dzielił się z pracownikami spostrzeżeniami na temat młodzieży.
W trzecie Tysiąclecie Szkołę Podstawową nr 6 w Oleśnicy wprowadzał p. Emil Matuszak

      1 września 1999roku, w związku z reformą oświaty, rozpoczął się moment przeobrażania Szóstki z ośmioletniej w sześcioletnią szkołę podstawową. Placówka zmieniła swój statut zgodnie z aktem założycielskim z 1 kwietnia 1999 roku. Edukacją 1158 uczniów zajmowało się wówczas 82 pedagogów. O sprawy administracyjne i porządkowe dbało 29 pracowników obsługi. W szkole utworzona została klasa integracyjna, w której wraz ze zdrowymi uczyły się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W październiku 1999 roku we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 1998/1999 Szóstka zajęła II lokatę. W lutym 2000 roku z okazji 745. rocznicy nadania praw miejskich Oleśnicy integrowała się z oleśnickimi szkołami w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Urodziny Oleśnicy". W czerwcu 2000 roku zaś otworzyła swoje gościnne progi uczestnikom I Powiatowej Konferencji o Wychowaniu zorganizowanej z inicjatywy Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. W tym roku po raz ostatni społeczność szkoły żegnała ósmoklasistów.

      1 września 2000 roku w Szóstce obchodzącej 15. Jubileusz po raz kolejny zabrzmiał dzwonek i zainaugurował milenijny rok szkolny. Uroczysty apel zgromadził 1504 uczniów. Wśród honorowych gości znaleźli się Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, ks. kanonik Jan Suchecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Grzegorz Świtoń, byli dyrektorzy SP 6 Władysław Fedoryszyn i Walerian Pietrzak, przedstawicielka Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Danuta Leśniewska oraz komendant oleśnickiego Hufca ZHP Kazimierz Słupianek. Dyrektor Emil Matuszak powiedział wówczas: "Oby ten rok szkolny był równie udany jak wszystkie poprzednie". Życzenie się spełniło. Już w październiku szkoła z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w Finale Tygodnia Praw Dziecka zorganizowanym przez Parlament Dzieci i Młodzieży Oleśnickich Szkół Samorządowych i Parlament Szkolny SP 6. W listopadzie czwartoklasiści i ich opiekunka Celina Głombska urządzili w szkole muzeum w ramach projektu "Oleśnica - moja mała ojczyzna". W grudniu w Hali Ludowej we Wrocławiu najlepsi sportowcy z SP 6, nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektor Emil Matuszak oraz dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej Walerian Pietrzak przyjmowali gratulacje dla szkoły za I miejsce we współzawodnictwie szkół w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej za rok 1999/2000. W styczniu 2001 roku do szkoły przybyli uczestnicy I Powiatowej Konferencji pod hasłem "Szkoła dla wszystkich". W konkursie "Ferie zimowe 2000" Szóstka zajęła I lokatę. W marcu 2001 roku została włączona do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W kwietniu miały miejsce uroczyste obchody Dnia Ziemi, w których uczniom towarzyszyli dostojni goście.

      Rok szkolny 2001/2002 przywitało na placu apelowym 1100 uczniów. W październiku wybierali oni przedstawicieli do Parlamentu Szkolnego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Reprezentacja szkoły uzyskała tytuł mistrza Dolnego Śląska w finale wojewódzkiej masowej imprezy sportowo - rekreacyjnej "Puchar 5 Milionów". W marcu 2002 r. odbyła się lekcja regionalizmu podczas spektaklu "Powiat oleśnicki wczoraj i dziś" przygotowanego przez p. C. Głombską. Miesiąc później za zgodą dyrektora p. E. Matuszaka szkoła gościła uczestników I Dolnośląskiego Forum Wymiany Doświadczeń Parlamentów Dzieci i Młodzieży z całego Dolnego Śląska, którego celem było stworzenie warunków do powołania Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Wśród gości witano Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Bogatyni, Burmistrzów czeskiego Hradka i niemieckiego Zittau. Tak cenna inicjatywa mogła być zrealizowana dzięki opiekunowi oleśnickiego Parlamentu, nauczycielowi SP 6, K. Kaczmarkowi i poparciu pomysłu przez ówczesnego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Stanisława Łopatowskiego, a także przychylności Burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia, który uwierzył najmłodszym mieszkańcom miasta i ich opiekunom, że mogą przygotować i zrealizować takie zadanie. Dziś Dolnośląski Parlament działa skutecznie trzeci rok. Odbył dziewięć sesji plenarnych, a nauczyciel Szóstki - K. Kaczmarek został pełnomocnikiem Kuratora Oświaty ds. Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Funkcję tę pełni społecznie. W maju w szkole świętowano Dzień Unii Europejskiej podczas prezentacji w ramach projektu "Od podwórka do Strasburga".

      W nowy rok szkolny 2002/2003 społeczność Szóstki po raz kolejny wchodziła z nagrodą za II miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych w województwie dolnośląskim. Zwiększyła się także lista znaczących sukcesów po finałach konkursów przedmiotowych. W maju 2003 r. szóstkowicze znów podróżowali od podwórka do Strasburga, uroczyście świętując dzień Unii Europejskiej. W czerwcu z kolei reprezentacja chłopców zdobyła tytuł Mistrza Polski w Czwórboju Lekkoatletycznym.

      Rok szkolny 2003/ 2004 uczniowie powitali razem z gośćmi - byłymi dyrektorami p. W. Fedoryszynem i p. W. Pietrzakiem, a także ks. J. Sucheckim, którzy w tym dniu zaszczycili szkołę swoją obecnością. Szóstka zyskała certyfikat "Szkoły z klasą", dzięki udziałowi w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. We wrześniu tradycyjnie odbyło się sprzątanie świata oraz wybory do nowego Parlamentu Szkolnego. W październiku zaś w Polkowicach podczas inauguracji roku sportowego reprezentacja uczniów, nauczycieli i rodziców odbierała gratulacje za zwycięstwo we współzawodnictwie szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. W grudniu szkołę odwiedzili mistrzowie sportu - R. Kubacki i W. Chlebosz oraz żużlowcy J.Hampel i T. Jędrzejak. Zainteresowani integracją spotkali się w Szóstce w czasie II Powiatowej Konferencji "Szkoła dla wszystkich. Na konto szkoły uczennica Magdalena Bryk wpisała kolejny piękny sukces - została laureatką II Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego "zDolny Ślązaczek".

      Rok 2004/2005 to wyjątkowy czas dla 937 uczniów, 64 pedagogów i 20 pracowników obsługi. Na co dzień korzystają z gabinetów lekcyjnych, dwóch sal gimnastycznych, siłowni, kompleksu boisk, dwóch pracowni komputerowych z dostępem do sieci internetowej, biblioteki połączonej z salą telewizyjną, świetlicy, gabinetu pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego, opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej. Obok zadań ujętych w stałym harmonogramie uroczystości szkolnych realizowali przez cały rok działania związane z obchodami Jubileuszu XX-lecia istnienia placówki. "Święto Drzewa" w październiku zainicjowało partnerską współpracę ze szkołą podstawową z Warendorfu w Niemczech. Na placu przed szkołą pojawiło się "Drzewko dla pokoju". Cała społeczność Szóstki oraz rodzice zaangażowali się w kampanię "Bohater" i wybrali swojego patrona, którym został Janusz Korczak. W kwietniu pogrążeni w smutku i zadumie żegnali w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej. W czerwcu uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy Serbinowa wspólnie bawili się na szkolnym boisku podczas osiedlowego festynu pod hasłem Moje zdrowie zależy ode mnie i Pieszego Rajdu Szóstki po Ziemi Oleśnickiej.

10 czerwca 2005 roku odbyła się ceremonia wręczenia szkole sztandaru. Przybyli na nią liczni honorowi goście. Odsłonięto ścianę patrona w głównym holu budynku. Szóstka zyskała nazwę:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6
im. Janusza Korczaka w Oleśnicy/Opracowano na podstawie książki wydanej okazji XX-lecia szkoły "20 lat Szóstki"
autorstwa p. Iwony Nowickiej i p. Krzysztofa Kaczmarka/      Rok 2005/2006 to dalszy czas wytężonej nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli. Podczas III edycji ogólnoświatowej akcji "Święto Drzewa" posadzono kolejne "Drzewko dla pokoju", wzbogacając szkolny drzewostan. Reprezentacja naszej szkoły brała udział w warsztatach "Oleśnica w kawałkach" z okazji 750 rocznicy urodzin Oleśnicy. Piękną lekcję patriotyzmu z okazji Święta Niepodległości pokazali w szkole i w kościele członkowie koła teatralno-muzycznego. Od miesiąca grudnia uczniowie zostali zobowiązani do noszenia identyfikatorów z wizerunkiem patrona. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w konkursach, warsztatach plastycznych, happeningach i akcjach związanych z unijną solidarnością krajów europejskich. Gazetka szkolna "Nowineczki z Szósteczki" wydała swój jubileuszowy 50 numer. Po raz pierwszy odbył się konkurs "Uczeń Szóstki na szóstkę". W ostatecznej rywalizacji zwyciężyli: Paweł Dawidziak z kl. 4d, Wioletta Wysocka z kl. 5b i Wojciech Michalak z kl. 6a.

    Rok szkolny 2006/2007 uczniowie powitali z radością. 10 października, podczas obchodów "Święta Drzewa" uczniowie klas pierwszych posadzili swoje drzewka oraz "Drzewko dla pokoju". 24 października odbył się w naszej szkole VII Miejski Konkurs Recytatorski  klas I-III o nagrodę Burmistrza Miasta pod hasłem "Nasze szkolne sprawy". 17 listopada odbyła się VII Konferencja Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących zdrowie. Nasza szkoła była współorganizatorem. Przedstawiliśmy gościom pokaz multimedialny zawierający dorobek szkoły w promowaniu zdrowia od czasu jej przystąpienia do sieci szkół promujących zdrowie.
22 grudnia obchodziliśmy zgodnie z tradycją "Dzień Zielonej Wstążeczki". Uczniowie obejrzeli spektakl "I Ty możesz być rycerzem". Spektakl był miniaturą, często występujących dobrych i złych zachowań. Laureatami II edycji konkursu "Uczeń Szóstki na szóstkę" zostali: Wojtek Mazur z kl. 4c, Monika Fryta z kl. 5b i Tomasz Świtoń z kl. 6c. 2 czerwca świętowaliśmy czynnie Dzień Sportu. 16 czerwca odbyła sie V edycja Festynu Osiedlowego "Moje zdrowie zależy ode mnie". Impreza ta, promująca zdrowie i sportowy styl życia skierowana była do uczniów i ich rodziców, którzy czynnie włączyli się w jej zorganizowanie.
W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła podjęła współpracę międzynarodową ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Polski w ramach europejskiego programu Socrates - Comenius i aktywnie przystąpiła do trzyletniego projektu szkolnego "Baw się i ucz po europejsku".

3 września nowy rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło 818 uczniów i 50 nauczycieli, którym przyświecała myśl, aby "Szóstka" była szkołą bezpieczną, by każdy czuł się w niej dobrze i mógł rozwijać swoje zdolności oraz zainteresowania. Tradycyjnie już w pierwszym miesiącu nauki uczniowie powołali do życia nowy samorząd szkolny i uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata". W październiku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów, którzy w ramach obchodów Święta Drzewa posadzili kolejne drzewka na terenach przyszkolnych. W grudniu z inicjatywy Szkolnego Zespołu "Bezpieczna Szkoła" cała społeczność "Szóstki" uczestniczyła w spotkaniach i warsztatach profilaktycznych z okazji Dnia Zielonej Wstążeczki. W lutym 2008r. powstała szkolna strona internetowa, prezentująca bieżące informacje z życia placówki, aktualności sportowe i galerię grafiki komputerowej uczniów. Jej twórcą i administratorką została nauczycielka informatyki - p. M. Marciniak. Na przełomie lutego i marca delegacja nauczycieli SP6 odwiedziła Saltfort w Wielkiej Brytanii w ramach realizacji projektu unijnego "Comenius - Baw się i ucz po europejsku". Z kolei w maju w ramach rewizyty w "Szóstce" gościli przedstawiciele szkół z Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a Szkolny Klub Europejski wziął udział w imprezie miejskiej z okazji Dnia Europy pod hasłem "Przebojowa Europa". W czerwcu po raz szósty uczniowie, nauczyciele, rodzice i sympatycy naszej placówki wspólnie bawili się na Szkolnym Festynie pod hasłem "Moje zdrowie zależy ode mnie" połączonym z obchodami Dnia Patrona. Na listę szkolnych osiągnięć uczniowie SP 6 wpisali kolejne znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym , a nawet ogólnopolskim. 20 czerwca z udziałem zaproszonych gości - Burmistrza Oleśnicy p. J. Bronsia i Dyrektora Zespołu Oświaty Samorządowej p. W. Pietrzaka - "szóstkowicze" żegnali absolwentów i mijający rok szkolny.

Początek września roku szkolnego 2008/2009 słonecznie przywitał wracających z wakacji uczniów i nauczycieli oraz kolejny rocznik najmłodszych, którzy przyszli do szkoły po raz pierwszy. W nowym roku zgodnie z tradycją kontynuowane były działania wpisane już na stałe w kalendarz życia społeczności szkolnej, m.in. udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2008", wybory do szkolnego parlamentu, pasowanie pierwszaków na uczniów i czytelników biblioteki, Dzień Zielonej Wstążeczki, kiermasze świąteczne, "Drzwi Otwarte" dla przyszłych uczniów i ich rodziców, liczne konkursy oraz klasowe i szkolne imprezy okolicznościowe. Wspomnieć warto o Europejskim Dniu Zabaw, który w ramach realizacji projektu "Comenius - Baw się i ucz po europejsku" przebiegał jednocześnie we wszystkich szkołach partnerskich w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i w "Szóstce", integrując dzieci zabawami na boiskach szkolnych. W październiku uczniowie mieli okazję spotkać się z zaproszonymi do szkoły piłkarzami i trenerami Klubu Śląsk Wrocław. W kwietniu zaś przy placówce otwarto nowe, pokryte sztuczną nawierzchnią, boisko sportowe, które powstało w ramach ogólnopolskiej akcji "Blisko boisko". Z tej okazji szkołę odwiedzili znamienici goście: p. Ewa Wolak, p. Stanisław Huskowski, p. Janusz Krasoń - posłowie na Sejm RP, p. Zdzisław Średniawski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, p. Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty, p. Marcin Przychodny - Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego, główni sponsorzy, władze miasta Oleśnicy i powiatu oleśnickiego, przedstawiciele partnerskiego miasta Chrudima, przedstawiciele klubów sportowych, media lokalne i regionalne oraz wykonawcy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali p. Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty, p. Barbara Mróz - Dyrektor Oddziału PZU SA we Wrocławiu, p. Adam Wszołek - Dyrektor Oddziału PZU Życie SA we Wrocławiu, p. Anna Kotala - Wicedyrektor Wrocławskiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego oraz p. Jan Bronś - Burmistrz Oleśnicy. Boisko zostało poświęcone przez ks. prałata Jana Sucheckiego Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia. W czerwcu po raz siódmy uczniowie, rodzice i nauczyciele bawili się na festynie osiedlowym podczas obchodów Dnia Patrona, zaś szóstoklasiści tanecznym krokiem poloneza rozpoczynali swój pierwszy bal. Na uroczystych apelach z udziałem zaproszonych gości wszyscy uczniowie odebrali świadectwa szkolne, zaś najlepsi - nagrody książkowe za sukcesy w nauce, w konkursach i rywalizacjach sportowych oraz całoroczną systematyczną pracę na rzecz szkoły.

Rok szkolny 2009/2010 w "Szóstce" rozpoczęli uczniowie zgromadzeni w trzynastu klasach IV-VI, dwunastu oddziałach I-III, trzech oddziałach przedszkolnych i jednej grupie pięciolatków. Cała społeczność "Szóstki" uroczyście pożegnała dotychczasowego wicedyrektora p. Krzysztofa Kaczmarka. Funkcję zastępcy dyrektora placówki objęła p. Jadwiga Wieczorek. Jak co roku, uczniowie, rodzice i nauczyciele przystąpili do realizacji zaplanowanych zadań. Bogaty wachlarz tradycyjnych imprez i uroczystości wzbogaciły nowe przedsięwzięcia. W szkole gościli przedstawiciele Bractwa Rycerskiego "Hern". Swoje pasje i umiejętności uczniowie prezentowali w pierwszej edycji szkolnego konkursu "Mam Talent". W dwóch salach lekcyjnych zainstalowano tablice interaktywne, dzięki którym uczniowie mogli pełniej oraz aktywniej uczestniczyć w lekcjach. W kwietniu cała społeczność szkolna, podobnie jak wszyscy Polacy, była świadkiem niezwykle bolesnej karty historii naszej Ojczyzny. W dniu żałoby narodowej uczniowie, dyrekcja i pracownicy szkoły chwilą wspomnień i minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Na listę osiągnięć "Szóstki" wychowankowie wpisali kolejne spektakularne sukcesy: Z. Gołębska została laureatką IX edycji Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk", B. Salika powołano w skład pływackiej kadry narodowej młodzików, M. Pawłowska zdobyła II miejsce w Finale XV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" w kategorii "Młodsi", szkolna drużyna wywalczyła VIII miejsce w Finale Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa, "szóstkowicze" znaleźli się także w gronie laureatów XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Mój las" na szczeblu okręgu wrocławskiego, N. Leja zdobyła II miejsce Finale IX Powiatowego Konkursu Humanistycznego dla szkół podstawowych pod hasłem "W poetyckiej krainie Juliusza Słowackiego", W. Szatkowska - I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla szkół podstawowych "Piszemy poprawnie", a M. Duda w tym samym konkursie - III miejsce. Rok szkolny 2009/2010 zakończono 25 czerwca z perspektywą 67 dni wakacji.

1 września 2010 roku o godz. 9.00 dzwonek zainaugurował jubileuszowy rok szkolny 2010/2011. Od powstania placówki minęło 25 lat. Kolejny rok przyniósł kolejne wyzwania dla całej społeczności "Szóstki". Szkoła przystąpiła do realizacji Programu "Szkoła dla Ekorozwoju" pod patronatem Fundacji GAP Polska i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Ta kampania ekologiczna zaowocowała pokaźną zbiórką elektrośmieci przekazanych Fundacji "Nasze Środowisko" w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Chroń Przyrodę dla Przygody. Oszczędzam energię - chronię klimat". Liczne zadania podejmowane przez uczniów w ramach programu wyrabiały świadomość ekologiczną i uczyły poszanowania energii w najbliższym środowisku. Od kwietnia 2011r. w placówce rozpoczęto realizację projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest zapewnienie każdemu dziecku na pierwszym etapie kształcenia oferty edukacyjno - wychowawczej i profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi. W czerwcu wizyta p. Ludmiły Seredyńskiej-Iwaniuk /Sekretarza Zarządu Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej we Wrocławiu/ oraz p.Teresy Florkiewicz zainicjowała realizację projektu "Katyń - ocalić od zapomnienia". Szóstoklasiści wysłuchali opowieści o historii zbrodni katyńskiej i bliskich, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku. W czerwcu po raz dziewiąty szkoła wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zacisze" w Oleśnicy oraz przy współpracy z Komendą Powiatową Policji i Państwową Strażą Pożarną w Oleśnicy zorganizowała coroczny Festyn Osiedlowy pod hasłem "Wesoło i zdrowo na sportowo". Rok szkolny "szóstkowicze" pożegnali w słoneczną i gorącą środę - 22 czerwca.

Podczas uroczystego apelu 1 września 2011 roku o godz. 9.00 "szóstkowicze" powitali rok szkolny 2011/2012. Zasłużeni na polu naukowym i sportowym uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia podczas Dolnośląskiej Inauguracji Roku Szkolnego, która odbyła się w tym dniu w Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy.
W ramach e-oświaty wprowadzone zostały w życie dzienniki elektroniczne. Umożliwiły one rodzicom i uczniom systematyczne monitorowanie osiągnięć dydaktycznych, śledzenie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły i klasy oraz ułatwiły bezpośrednią wymianę informacji z wychowawcami i nauczycielami.
Aktywna współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli, jak co roku, owocowała licznymi działaniami, wśród których warto wymienić ogólnoszkolne akcje oraz tradycyjne obchody świąt i uroczystości wpisanych na stałe do szkolnego kalendarza, m.in. sprzątanie świata, wybory do szkolnego parlamentu, pasowanie pierwszaków na uczniów i czytelników biblioteki, Dzień Zielonej Wstążeczki, kiermasze świąteczne, "Drzwi Otwarte", liczne konkursy, turnieje, spotkania z "ciekawymi" ludźmi oraz klasowe i szkolne imprezy okolicznościowe.
Już we wrześniu "Szóstka" stanęła murem za Krainą Wielkich Jezior Mazurskich w Światowym Dniu Głosowania na Nowe 7 Cudów Natury /New7Wonders/.
Posadzenie w parku przy ul. Klonowej przez Panią T. Florkiewicz i Dyrektora SP 6 E. Matuszaka dębu - pomnika upamiętniającego ofiarę zbrodni katyńskiej - Piotra Florkiewicza, było doniosłym akcentem podsumowania projektu "Katyń - ocalić od zapomnienia...", do którego szkoła włączyła się w minionym roku szkolnym.
Szczególne miejsce w życiu placówki zajęły obchody Roku Korczakowskiego. Podjęte przez społeczność "Szóstki" przedsięwzięcia miały na celu propagowanie sylwetki oraz idei Patrona szkoły. Ich podsumowaniem była Gala Korczakowska w oleśnickim MOKiS-ie, którą uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście. Uroczystość stanowiła okazję do podziękowań i nagród. Uhonorowano zwycięskie zespoły Międzyszkolnego Konkursu "Dzieci mają swoje prawa"; wręczono podziękowania Rodzicom i Przyjaciołom szkoły za zaangażowanie w pracę na rzecz placówki; za wzorową postawę i osiągnięcia dydaktyczne uczniowie otrzymali "Laury Szóstki" oraz nagrody książkowe, a występy laureatów szkolnej edycji "Mam Talent" spotkały się z ciepłym przyjęciem uczestników gali.
Barwną Paradą Korczakowską rozpoczął się obfitujący w różne atrakcje coroczny festyn osiedlowy, a kilka dni później, 29 czerwca, "szóstkowicze" pożegnali mijający rok szkolny. Nagrody za najlepsze wyniki w nauce odebrało łącznie 190 uczniów.
Zakładka "Aktualności" na szkolnej stronie internetowej znów zapełniła się notatkami dokumentującymi intensywne życie szkolne "Szóstki".

Rok szkolny 2012/2013 społeczność "Szóstki" rozpoczęła uroczyście w słoneczny poniedziałek, 2 września. Na boisku o godz. 9.00 zgromadzili się rodzice, nauczyciele i 844 uczniów, którzy wypełnili 25 klas I - VI i 6 oddziałów przedszkolnych.
Kierując się trzema zasadami Patrona szkoły - współrządzenie, współgospodarzenie, oddziaływanie opinii społecznej - od samego początku włączali się w liczne przedsięwzięcia, które sprzyjały rozwijaniu wiedzy, zainteresowań, uzdolnień oraz odpowiedzialności, samorządności i koleżeństwa. Aktywna współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli, jak co roku, zaowocowała licznymi działaniami, które doskonale wpisały się w tworzenie wizerunku szkoły wspierającej uzdolnienia. Wśród nich warto wymienić tradycyjne obchody uroczystości oraz imprez wpisanych na stałe do szkolnego kalendarza, m.in. udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata pod hasłem "Kocham, lubię, szanuję...- nie śmiecę", wybory do Samorządu Szkolnego i Młodzieżowej Rady Miasta, pasowanie pierwszaków na uczniów i czytelników biblioteki, Święto Drzewa, Dzień Zielonej Wstążeczki, kiermasze świąteczne, "Drzwi Otwarte" dla przyszłych uczniów i ich rodziców, liczne konkursy oraz klasowe i szkolne imprezy okolicznościowe. Włączając się aktywnie w realizację projektu "Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły", szóstkowicze dali wyraz swojej wysokiej świadomości ekologicznej, którą potwierdził również honorowy certyfikat Szkoły Dbającej o Środowisko, przyznany placówce za zaangażowanie się w akcję "Stań po zielonej stronie mocy".
W kwietniu "Szóstka" była gospodarzem I Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, w której udział wzięło około 280 uczniów z 20 szkół podstawowych z miasta i powiatu oleśnickiego. Listę szkolnych osiągnięć wzbogaciły tytuły laureatów i mistrzów, które uczniowie wywalczyli na szczeblach miejskich, powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich w konkursach przedmiotowych oraz rywalizacjach sportowych. Za całoroczną pracę nagrody książkowe i Laury Szóstki najlepsi odebrali na czerwcowej, uroczystej Gali w MOKiS-ie. Kilka dni później szkoła radośnie świętowała Dzień Patrona podczas corocznego festynu osiedlowego, na którym, jak zwykle, nie brakowało atrakcji.
Absolwenci tradycyjnie krokiem poloneza rozpoczęli swój pożegnalny bal 25 czerwca.
Trzy dni później, na uroczystym apelu w podniosłym nastoju żegnał się z Szóstką odchodzący na emeryturę Dyrektor Szkoły p. Emil Matuszak. Nowym Dyrektorem placówki została p. Jadwiga Wieczorek.
Powodem do dumy dla nauczycieli i rodziców było niewątpliwie 127 świadectw z czerwonym paskiem wręczonych tego dnia uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu.

Rok szkolny 2013/2014 w trzydziestu czterech klasach I - VI, sześciu oddziałach sześciolatków i trzech oddziałach pięciolatków rozpoczęło w Szóstce łącznie dziewięciuset jedenastu uczniów. 2 września przywitała ich nowa Pani Dyrektor, Jadwiga Wieczorek, w towarzystwie również nowych Pań Wicedyrektorek - Bożeny Łukoszko i Doroty Terki. Inaugurację roku szkolnego uświetnił swoją obecnością gość honorowy - Burmistrz Oleśnicy Pan Jan Bronś, który wręczył wyróżniającym się uczniom stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie. W nowe, szkolne życie "szóstkowicze" wkraczali z Certyfikatem Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, który zapewnił im zaszczytne miejsce w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Tradycyjne, coroczne obchody szkolnych świąt i uroczystości uzupełniały nowe, wspólne działania uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Podejmowane w ciągu roku różnorodne przedsięwzięcia sportowe w związku z Ogólnopolską Akcją Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowaną w ramach Roku Szkoły w Ruchu zaowocowały uzyskaniem certyfikatu "Szkoły w Ruchu". Entuzjazm i zaangażowanie całej szkolnej społeczności w oleśnickim konkursie "Kibic na medal" zostały nagrodzone pamiątkowymi piłkami oraz pięćdziesięciocalowym telewizorem, który wzbogacił szeroką gamę szkolnych pomocy dydaktycznych. W kwietniu Szóstka była gospodarzem II Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, w której udział wzięło około 450 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych z miasta i powiatu oleśnickiego.
Na listę szkolnych sukcesów uczniowie wpisali wiele imponujących osiągnięć, m. in. w Konkursie Ministra Edukacji Narodowej pod hasłem "Mam 6 lat" Martyna Pamuła zajęła pierwsze miejsce w województwie, a drugie Jan Jędrysiak; w Konkursie Bezpieczeństwa Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa "Uczę się bezpiecznie żyć" dziewczęta z klas trzecich: Nicola Woźniak, Emilia Szmalec i Natalia Spurek oraz klas piątych: Natalia Sobiegraj, Kinga Kuśmierczyk i Oliwia Olszańska zdobyły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych; w XXIX Biegu o Memoriał Bogusława Psujka w klasyfikacji szkół podstawowych Szóstka również uplasowała się na pierwszym miejscu. Coroczny festyn osiedlowy w ramach obchodów Dnia Patrona rozpoczął się reaktywowanym Rajdem Szóstki po Ziemi Oleśnickiej. Jego honorowym komandorem został Pan Walerian Pietrzak - były Dyrektor Szóstki i pasjonat pieszych wędrówek. Na uroczystej, czerwcowej Gali w MOKiS-ie Laury Szóstki otrzymało 22 uczniów, a ponad 140 odebrało nagrody oraz dyplomy za godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych. W piątek, 27 czerwca ze szkołą żegnało się 105 absolwentów - 34 z nich otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.