Aktualności z życia szkoły

Lato czeka ...
Minął szybko kolejny rok nauki w szkole. Dzisiaj na uroczystych apelach z udziałem zaproszonych gości wszyscy uczniowie odebrali świadectwa szkolne, a najlepsi nagrody książkowe za sukcesy w nauce, w rywalizacjach sportowych i za systematyczną pracę w szkolnej gazetce. Pan dyrektor podziękował rodzicom za współpracę, a listy gratulacyjne otrzymali rodzice wyróżniających się w nauce uczniów. Pożegnaliśmy uroczyście szóstoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczną nauką już w gimnazjum. Uczniowie pożegnali swoich nauczycieli kwiatami, dziekując im za całoroczny trud i cierpliwość. Wszyscy życzyli sobie miłych i ciepłych wakacji.


Poloneza zacząć czas...
Dzień 15 czerwca był niezwykle uroczysty dla uczniów klas szóstych, którzy kończą naukę w naszej szkole. Tanecznym krokiem poloneza rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal. W odświętnych strojach, wśród błyskających fleszy aparatów fotograficznych, bez tremy odtańczyli brawurowo przygotowany układ taneczny. Młodzi absolwenci dużo wcześniej przygotowywali się na ten występ. Pod czujnym okiem p. Inki Matuszak ćwiczyli kroki i figury poloneza. Po przemówieniu p. dyrektora i podziękowaniach złożonych nauczycielom i rodzicom szóstoklasiści już w rytmie dyskotekowej muzyki bawili się wesoło, pamiętając, że za pięć dni opuszczą szkolne mury, w których spędzili 6 lat, ucząc się i zawierając wiele przyjaźni. Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci tegorocznych absolwentów.

     


"Za pan - brat z profilaktyką"
W ramach realizacji zadań z zakresu edukacji profilaktycznej Ośrodka Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy aż przez trzy miesiące odbywały się w oleśnickiej Szóstce zajęcia dla rodziców i uczniów. Zainteresowani rodzice uczniów klas I - III uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pod hasłem: "Jak mówić żeby dzieci nas słuchały". Przez kolejne sześć spotkań rodzice mieli możliwość wysłuchania szeregu rad z zakresu: metod porozumiewania się, które pomagają dzieciom radzić sobie z różnymi uczuciami, pomocnych sposobów zachęcania dzieci do współpracy, alternatywnych metod zamiast wymierzania kar, sposobów zminimalizowania naturalnego uzależnienia dziecka od rodzica, sposobów pomagania dziecku w celu budowania pozytywnego, realistycznego wyobrażenia o sobie, metod służących postrzegania dziecka nie tylko takim jakie jest, ale takim jakie może się stać.
Z całą pewnością nauczenie się zaprezentowanych metod pozwoli stworzyć lepszą relację pomiędzy rodzicem a jego dzieckiem. "Jak powiedzieć NIE?" to hasło przewodnie warsztatów, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas II i III.
Podczas zajęć uczniowie uczyli się akceptacji drugiego człowieka. Zrozumieli, że bycie ciekawym, otwartym, wyrozumiałym i tolerancyjnym pomaga lepiej żyć w grupie. Pomagano im zrozumieć źródła przemocy. Pokazano jak się jej sprzeciwiać, jak nad nią zapanować, by życie było piękniejsze. Zajęcia pokazały też dzieciom jak sprzeciwiać się upokorzeniu, jak radzić sobie nawet z drobnymi niesprawiedliwościami, aby w przyszłości w konfrontacji z prawdziwym poniżaniem potrafiły powiedzieć NIE.
Jednocześnie ostrzegano dzieci przed sytuacjami, w których same będą musiały sobie poradzić. Pokazano, że dzieci pewne własnej wartości, wychowane w poczuciu bezpieczeństwa, trudniej jest zastraszyć. Przedstawiono konkretne sytuacje tak, by nie czuły się zagrożone i nie straciły zaufania do dorosłych. Ponadto wszyscy dowiedzieli się gdzie w razie potrzeby mogą szukać pomocy. Poznali użyteczne adresy i numery telefonów, a przede wszystkim poznali swoje prawa. Rodzice, uczniowie i nauczyciele serdecznie dziękują pani Danucie Szczepanik, głównemu specjaliście pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za umożliwienie zorganizowania zajęć i warsztatów, dzięki którym ich uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności z tak trudnego, ale ogromnie dla wszystkich ważnego tematu./Rzecznik prsowy szkoły - I. Żurawska/


Festyn osiedlowy
Dnia 6 czerwca 2009 roku odbył się festyn osiedlowy - Dzień Patrona. W zabawie wzięli udział wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele. Współorganizatorem imprezy oraz fundatorem nagród była Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZACISZE", Komenda Powiatowa Policji i Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Oleśnicy. Festyn zapoczątkował egzamin na kartę rowerową. Po apelu okolicznościowym i obejrzeniu przedstawienia teatralnego "Nasz Patron" rozpoczł się Pochód Korczakowski. Uczniowie wesoło maszerowali wyznaczonymi ulicami osiedla przebrani za bohaterów książek J. Korczaka i postacie znane z dziecięcych baśni. Nieśli przygotowane przez siebie transpareny z hasłami propagującymi idee patrona. Po zawodach sportowych i zręcznościwych przygotowanych osobno dla klas 1-3 i 4-6 uczestnicy posilili się smaczną grochówką. Chętni skorzystali z możliwości jazdy konnej. Na zakończenie festynu wręczono indywidualne nagrody za rywalizacje w konkurencjach sportowych i zręcznościowych, konkursie wiedzy o zdrowiu, konkursie wiedzy o patronie oraz za udział w pochodzie korczakowskim. W tej ostatniej konkurencji wśród klas młodszych zwyciężyli kolejno: klasa 1a, 2c i 2a, natomiast wśród klas starszych: klasa 4d, 4a i 5a.


Mali recytatorzy
Spotkania z poezją dziecięcą w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 są tradycją. Tematykę wierszy dostosowujemy do zainteresowań dzieci. W tym roku dzieci poznały twórczość J. Brzechwy. Dnia 14.05.2009 w naszej szkole odbył się Miejski konkurs recytatorski pod hasłem "Spotkanie z poezją Jana Brzechwy". W konkursie wzięły udział dzieci sześcioletnie z oddziałów przedszkolnych ze szkół podstawowych nr 2,4,6 i 8 oraz dzieci 5-letnie z Przedszkola nr 6, Akademii Malucha i ze Szkoły Podstawowej nr 2. Laureatami konkursu wśród sześciolatków zostali: Szymon Narolski \SP2\, Filip Linkowski \SP6\, Karol Kaczkowski \SP4\, natomiast wśród dzieci 5-letnich wyróżniono: Maję Latosi \Akademia Malucha\, Martynę Panasik \Przedszkole nr 6\, Macieja Rozumek \SP2\.
Mali recytatorzy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a laureaci dostali dodatkowo nagrody książkowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu pięknego wykonania wierszy J. Brzechwy oraz życzymy dalszych sukcesów. Organizatorki konkursu: p. B. Kubów i J. Fryta.

     


Spotkanie przy Big Benie

"I have nothing to say and I am saying it and that is poetry as I needed it" powiedział John Cage. Goście niezwykłego spotkania w iście angielskim stylu mieli jednak coś do powiedzenia w sprawie poezji. 12 maja 2009 roku w naszej szkole Big Ben powiedział "Hello" do wszystkich uczestników II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Języka Angielskiego zorganizowanego przez nauczycielkę języka angielskiego p. Małgorzatę Majkę. Celem konkursu było zmotywowanie dzieci do nauki języków obcych, pogłębienie umiejętności językowych oraz uwrażliwienie na poezję. Na spotkanie przybyli reprezentanci szkół podstawowych z Oleśnicy /SP2,6,7,8 i SP Gminy Oleśnica/ oraz okolicznych miejscowości /SP w Smolnej, SP w Ligocie Małej/. Konkurs rozpoczęła grupa dziewcząt z klasy 3a ze Szkoły Podstawowej nr6 piosenką "Say Hello", która wprowadziła uśmiech na skupione i zdenerwowane twarze uczestników. Po krótkim wystąpieniu dyrektora szkoły pana E. Matuszaka oraz przedstawicielki wydawnictwa Pearson Longman pani Kamili Bartoszek usłyszeliśmy 29 pięknych recytacji fragmentów angielskiej poezji i prozy. Niełatwo nauczyć się na pamięć i bezbłędnie wyrecytować wiersz w języku polskim. Uczestnicy konkursu dowiedli, że są doskonałymi recytatorami również w języku angielskim wybierając długie i bardzo ambitne wiersze o wysokim stopniu trudności językowej. Każdy uczestnik był nagradzany gromkimi brawami i wyrazami uznania oceniających nauczycieli. Zapewne sama Queen Elizabeth II pogratulowałaby im znajomości języka angielskiego oraz pięknej dykcji. Jury w składzie Eżbieta Sołtys /SP6/, Katarzyna Jaworska-Dawidziuk /SP2/, Piotr Kłosiński /SP7/, Karolina Świtalska-Graboń /SP8/, Justyna Słupek /SP Gminy Oleśnica/, Monika Mazur /SP Ligota Mała/, Joanna Kaszewiak /SP Smolna/ doceniając wkład pracy, poprawność językową oraz sposób prezentacji wyłoniło następujących laureatów:
Wśród klas 5
I miejsce Martyna Kozmińska z SP8 /"Another time, another place" Bryan Ferry - opiekun p. Karolina Świtalska – Graboń, II miejsce Katarzyna Hallala z SP2 /"Atlantis" W. Szymborska/ - opiekun p. Katarzyna Jaworska-Dawidziuk, III miejsce Joanna Grzybek z SP8 /"What a beautiful world" L. Amstrong/ - opiekun p. Karolina Świtalska – Graboń,
Wśród klas 6
I miejsce Joanna Gabor z SP Smolna /"Two little kittens"/ - opiekun p.Joanna Kaszewiak, II miejsce Magdalena Strójwąs z SP Smolna /"Animal talk" A. Davidson/ - opiekun p. Joanna Kaszewiak, III miejsce Marika Przyłęcka Z SP 6 /"The star"J.Taylor/ - opiekun p. Marta Oskroba.
Laureaci otrzymali dyplomy, słowniki i książki anglojęzyczne. Przedstawicielka wydawnictwa Longman wręczyła ekologiczne długopisy i gadżety. Ponadto organizator konkursu uhonorował wszystkich uczestników i ich nauczycieli specjalnie przygotowanymi na tę okazję plakietkami i dyplomami. Słodki poczęstunek i pożegnalne piosenki "I'm happy" i "Say goodbye" wprowadziły rodzinną atmosferę, a sesja zdjęciowa z Big Benem zakończyła konkurs.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom oraz pani Małgorzacie Majce, która ten konkurs przygotowała i przeprowadziła./Rzecznik prasowy szkoły: E. Sołtys/

       


Z książką miło spędzisz czas...

W dniu 11 maja w czytelni biblioteki szkolnej odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem Z książką miło spędzisz czas". Wzięło w nim udział 14 uczniów klas trzecich. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z treścią lektur: M. Kruger "Karolcia", R. Pisarskiego "O psie, który jeździł koleją", i M. Kownackiej "Plastusiowy pamiętnik"
Najlepiej napisali:
Karolina Gałązka z kl. 3a, Joanna Ruta i Agnieszka Posłuszny z kl. 3d.
Uczniowie ci reprezentowali naszą szkołę w międzyszkolnym konkursie czytelniczym i zajęli I miejsce . Gratulujemy. /J. wieczorek/


Nowoczesne boisko sportowe
Dnia 27 kwietnia 2009 roku o godz. 13.00 zostało uroczyście otwarte boisko sportowe, które powstało w ramach ogólnopolskiej akcji "Blisko boisko". Na uroczysty apel szkolny przybyli zaproszeni goście: p. Ewa Wolak, p. Stanisław Huskowski, p. Janusz Krasoń - posłowie na sejm RP, p. Zdzisław Średniawski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, p. Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty, p. Marcin Przychodny - dyrektor wydziału kultury fizycznej, sportu i rekreacji Urzędu Marszałkowskiego, główni sponsorzy, władze miasta Oleśnicy i Powiatu Oleśnickiego, przedstawiciele partnerskiego miasta Chrudima, przedstawiciele klubów sportowych, media lokalne i regionalne oraz wykonawcy .
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: p. Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty, p. Barbara Mróz - dyrektor oddziału PZU SA we Wrocławiu, p. Adam Wszołek - dyrektor oddziału PZU Życie SA we Wrocławiu, p. Anna Kotala - wicedyrektor Wrocławskiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, p. Jan Bronś - Burmistrz Oleśnicy. Nastepnie boisko zostało poświęcone przez ks. prałata Jana Sucheckiego Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia. /D. Świerczyński/

     

Przełamujemy bariery językowe ...
Dnia 24 kwietnia 2009 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie pod hasłem "Przełamujemy bariery językowe i kulturowe", w którym uczestniczyły delegacje uczniów klas piątych i szóstych.
Na specjalne zaproszenie nauczycielki języka angielskiego p. Małgorzaty Majki pojawili sie wyjątkowi goście - przestawiciele Kępińskiej szkoły Języków: Samantha Callow, Nelson Irobi i Jerry Szupiński. Zarówno Samantha - rodowita Angielka od dwóch lat mieszkająca w Polsce, jak i Nigeryjczyk Nelson Irobi, wykładowca Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od jedenastu lat mieszkający w Polsce opowiadali o sobie i o swoich krajach.
Głównym celem spotkania było zmotywowanie młodego pokolenia do nauki języków obcych. Uczniowie chętnie zadawali pytania w języku angielskim. Dzieci z trzeciej klasy przywitały i pożegnały gości piosenkami wykonanymi w języku angielskim.
Znajomość języka polskiego przez obcokrajowców ułatwiła konwersację z uczniami. Na koniec spotkania, które upłynęło w bardzo miłej atmosferze wszyscy chętni zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z gośćmi. /M. Majka/

       

Angielski bez tajemnic

V Szkolny Konkurs Języka Angielskiego odbył się w Szkole Podstawowej nr 8 w Oleśnicy. Nasza uczennica Dominika Gałązka z kl. 6b zajęła 1 miejsce. Opiekun p. M. Oskroba.


Kiermasz Świąteczny
Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi nauczyciele oddziałów przedszkolnych wraz z dziećmi i ich rodzicami zorganizowali Kiermasz Świąteczny. Od dwóch miesięcy trwały przygotowania. Wspólnie wykonano kartki świąteczne, stroiki wielkanocne, pisanki. Kolorowe stoiska cieszyły się sporym zainteresowaniem podczas wywiadówek oraz w czasie przerw międzylekcyjnych. Każdy mógł wybrać coś dla siebie, gdyż oferta była bogata i tak też jedni zachwycali się pisankami, inni barankami z masy solnej czy kurczaczkami z modeliny. Dużym powodzeniem cieszyły się stroiki wiosenne i zajączki wykonane z siana. Jednogłośnie zdecydowano, że zebrane pieniądze zostaną przekazane Tomkowi uczniowi naszej szkoły, który ma problemy zdrowotne. Życzymy Tomkowi wytrwałości w walce z chorobą i serdecznie Go pozdrawiamy. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z wychowawczyniami. /J. Przybysz/


Spotkanie z chiropterologiem
Na co dzień spotykamy się z wieloma przesądami, których głównymi bohaterami są niczemu niewinne nietoperze. Przekonali się o tym uczniowie oleśnickiej Szóstki podczas spotkania z ekoznawcą, panią Iwoną Gottfried, zorganizowanego z inicjatywy prężnie działającego na terenie placówki szkolnego klubu Ligii Ochrony Przyrody. W trakcie multimedialnej prezentacji pani chiropterolog przekazała mnóstwo ciekawych informacji na temat życia i zwyczajów tych jedynych, posiadających zdolność do aktywnego lotu, ssaków. Niewiele osób wiedziało, że w Polsce żyją aż 22 gatunki nietoperzy. Dla ludzi jednak nie są one groźne. Wszystkie straszne opowieści z ich udziałem nie są prawdziwe. Nie mają przecież żadnego powodu, aby wkręcać się ludziom we włosy, więc po prostu tego nie robią. Nawet te z Ameryki Południowej, nazywane wampirami, przysłużyły się ludziom do produkcji leków przeciwzakrzepowych. Te żyjące w Polsce żywią się tylko owadami i to szczególnie tymi, których my nie darzymy zbytnią sympatią. Przecież mało kto lubi towarzystwo ćmy, muchy czy komara. Nietoperze są więc pożyteczne. Ludzie niszczą jednak ich domy, płoszą je ze strychów, ścinają stare drzewa. Kolejne populacje tych ssaków zagrożone są poprzez stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, używanie toksycznych substancji do konserwacji drewna na starych strychach albo przez niepokojenie ich w letnich lub zimowych schronieniach. Skutkiem tych działań populacja nietoperzy zmniejsza się. Mało kto wie, że w ciągu roku jedna para może mieć tylko jedno młode. Dlatego gatunek ten jest pod ścisłą ochroną.
Na zakończenie spotkania uczniowie usłyszeli jeszcze wiele ciekawostek z życia tych ssaków. Niewiele osób wiedziało, że nietoperze potrafią pływać i to całkiem nieźle, a najmniejszy występujący w Polsce nietoperz swobodnie mieści się w pudełku po zapałkach.
Trzeba zaznaczyć, że sposób przeprowadzenia tych jakże odmiennych zajęć oraz zaskakująca ich tematyka dla wielu uczniów była ciekawym wydarzeniem. I choć może nie wszyscy z obecnych od razu pokochali nietoperze, to na pewno wszyscy uświadomili sobie, że i dla tych małych, bezbronnych, ssaków musi znaleźć się miejsce w naszym współczesnym świecie. /Rzecznik prasowy szkoły - I. Żurawska/


Powietrze i nie tylko...
27 marca 2009 roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs ekologiczny pod hasłem "Powietrze i nie tylko." Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas piątych i szóstych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 28 zadań typu otwartego i zamkniętego. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody. Za bezbłędne rozwiązanie testu można było otrzymać 62 pkt.
Najlepiej napisali: Patrycja Łyszczyńska z kl. 6e (51,5 pkt), Kamil Kołbuc z kl. 6c (48 pkt), Wojtek Mazur z kl. 6c (47 pkt) oraz Ania Ceglarska z kl. 5d (44 pkt).
Konkurs przygotowała nauczycielka przyrody Janina Matuszak przy współudziale uczennic z kl. 6c - Patrycji Ignasiak i Anny Wąsik.


Pierwszak potrafi
Tradycyjnie w miesiącu marcu, w oleśnickiej Szóstce, pierwszaki stają na starcie w rywalizacji o tytuł najlepszej klasy pierwszej. W tym roku szkolnym organizacją i przeprowadzeniem konkursu zajęły się obecnewychowawczynie tegorocznych pierwszaków p. Dorota Czuba i p. Dorota Terka. Zanim maluchy pokazały co potrafią organizatorki dokładnie wyjaśniływszystkim uczestnikom zabawy i kibicom zasady, według których jury będzie przyznawało punkty za kolejne konkurencje. Mimo, że każde miejsce byłohonorowane to jednak tytuł najlepszych pierwszaków był tylko jeden. Wzmogło to emocje tegorocznych zawodników oraz obecnych na widowni rodziców. Wyznaczone reprezentacje poszczególnych klas I nie miały więc łatwego zadania. Presja dopingujących rówieśników narzuciła imprezie atmosferęrywalizacji do tego stopnia, że z pozoru proste zadania, tutaj okazywały się nie lada trudnością. Momentami kibicom i zawodnikom trudno było ukryć rozczarowanie i odwrotnie. Drużyny,którym udawało się zdobyć więcej punktów dosłownie "pękały" z radości. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wspaniałą wiedzą iumiejętnościami. Sprawnie wykonywali zadania sprawnościowe, chwalili się swoją wiedzą z zakresu matematyki, spostrzegawczością i samodzielnością, przezcały czas doskonale współpracując w grupie. Tylko minimalne różnice w zakresie szybkości wykonanego zadaniaoraz jego poprawności, dzieliły naszych zawodników. Jury nie miało więc łatwego zadania i dopiero po dokładnej analizie wyników wyłoniło zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu. Zabawa zakończyła się uroczystym ogłoszeniem laureata, klasy IC, oraz wręczeniem nagród pozostałym reprezentacjom poszczególnych klas pierwszych.
Tegoroczna impreza po raz kolejny pokazała, że pierwszaki potrafią się bawić, uczyć i pokonywać trudności./Rzecznik prasowy szkoły: I. Żurawska/


By język giętki...
18 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy już po raz szósty spotkały się trzyosobowe drużyny z oleśnickich podstawówek na Drużynowym Turnieju Oleśnickich Szkół Podstawowych "By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...",który przebiegał pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Dyrektor SP 6 Emil Matuszak.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły Iwona Nowicka, Joanna Kajmowicz (nauczycielki języka polskiego w SP 6), Marta Babicz (nauczycielka historii w SP 6) oraz Jadwiga Wieczorek (nauczyciel bibliotekarz). W turnieju wzięli udział reprezentanci SP 2, SP 4, SP 6, SP 7, SP 8 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej. Uczestnicy, rozwiązując zadania konkursowe, wykazali się wiedzą z zakresu gramatyki i ortografii języka polskiego, literatury, umiejętnością posługiwania się poprawną polszczyzną, kojarzenia ważnych wydarzeń i postaci historycznych oraz elementarną wiedzą z zakresu kultury i sztuki.
Uczniowie odczytywali znaczenie związków frazeologicznych, wykazywali się znajomością zawartości różnych słowników, próbowali rozpoznać pisarzy i poetów na podstawie karykatur, a postacie historyczne na banknotach z różnych okresów. Potwierdzali też wiedzę historyczną w konkurencjach "Oś czasu" i "Historyczna zgaduj - zgadula". Sprawność językową ćwiczyli w zadaniu "Polowanie na poprawnościowe byki?!" oraz "Każdy jest poetą.". Prezentowali również znajomość polskich zwyczajów i tradycji oraz wiedzę o elementach składowych książki popularnonaukowej.
Prezentacje drużyn zgodnie z regulaminem, kryteriami i ustaloną przez organizatorów punktacją oceniało jury w składzie: M. Chlebowska - Salamon z SP 2, Małgorzata Wesołowska z SP 4, J. Szczegodzińska z SP 7, J.Stojanowska z SP 8 i J. Potrząsaj z Katolickiej Szkoły Podstawowej. Maksymalnie za prawidłowe rozwiązania wszystkich turniejowych zadań można było uzyskać 109 punktów. Po podsumowaniu wyników punktacji poszczególnych drużyn jury przyznało: I miejsce reprezentacji z SP 6, II miejsce reprezentacji z SP 4, III - reprezentacji z SP 8, IV - SP 7, V - KSP i VI - SP 2 . Skład zwycięskiego zespołu stanowili: Mateusz Śliwka, Aleksandra Pośpiech i Karolina Stachera.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i zostały uhonorowane nagrodami oraz upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Oleśnicy. Gratulujemy młodym humanistom "giętkości języków" i życzymy dalszych sukcesów! /Organizatorki/


     

DNI OTWARTE W NASZEJ SZKOLE

19 marca otworzyliśmy szeroko drzwi naszej szkoły dla przyszłych uczniów i ich rodziców.

     

Pan dyrektor powitał wszystkich serdecznie oraz omówił cel i program spotkania. Goście obejrzeli na ekranie prezentację multimedialną o szkole, którą przedstawiły uczennice z klasy szóstej. Dzieci z obecnych oddziałów przedszkolnych zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Zespół wokalny "Rytm" zatańczył "Trojaka", a zuchy z Gromady Zuchowej zaśpiewały i zaprosiły wszystkich zgromadzonych do do wspólnej zabawy.
Po części oficjalnej i artystycznej rodzice w towarzystwie swoich pociech zwiedzali szkołę. Spacerowali po korytarzach, oglądali sale lekcyjne, pracownie komputerowe, bibliotekę, świetlicę i sale gimnastyczne. Podziwiali wystawy prac uczniów. Mieli okazję wysłuchać piosenek w języku angielskim w wykonaniu uczniów klasy 3a, oraz zapoznać się z nowym numerem gazetki szkolnej "Nowineczki z Szósteczki". Zaproszone dzieci otrzymały mały upominek, a rodzice folder o szkole.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Komunikat Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie zapisów dzieci /Pięcio- i Sześciolatków/ do szkoły. Czytaj więcej...  


W mitologicznym labiryncie
12 marca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy odbył się etap miejski VIII Powiatowego Konkursu Humanistycznego dla Szkół Podstawowych. Wzięło w nim udział 27 uczniów wyłonionych podczas eliminacji w sześciu miejskich szkołach. Uczestnicy tegorocznej edycji Konkursu musieli się wykazać znajomością mitów Greków i Rzymian, frazeologii związanej tematycznie z mitologią oraz wiedzą i umiejętnościami z nauki o języku.
Konkursowy test rozpoczął się od "Mitologicznej rozgrzewki", następnie młodzi humaniści znaleźli się "W labiryncie tekstu", podjęli "Herkulesowe zmagania z językiem", aby zakończyć je podróżą "Z mitologią do gwiazd". Laureatami Konkursu zostali: Izabela Noworyta (SP 7), Martyna Koźmińska i Wiktoria Stojanowska (SP 8), Agata Kluczna (SP 2) i Wojciech Kaczenasz (SP 4). Reprezentować oni będą oleśnickie podstawówki w etapie powiatowym, który odbędzie się 24 kwietnia w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Danuta Serdyńska (SP 2), Małgorzata Wesołowska (SP 4), Joanna Szczegodzińska (SP 7) oraz Joanna Kajmowicz (SP 6) - przewodnicząca komisji. /J. Kajmowicz/


Bal karnawałowy
W dniach 3-5 lutego 2009 odbyły się zgodnie z tradycją bale karnawałowe. W tych dniach dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III wyglądały zupełnie inaczej niż zwykle. Przepiękne krakowianki, królewny i wróżki przy boku rycerzy, piratów, baśniowych wojowników udały się na barwnie przystrojoną salę i przy dźwiękach dobrej muzyki spędziły dwie wspaniałe godziny. Były korowody, tunele, zabawy integracyjne i pyszny poczęstunek przygotowany przez mamy. Niesamowitą niespodziankę na koniec zabawy przygotowali uczniowie klasy IIIc dedykując swojej Pani piosenkę i taniec.
Uważam, że Karnawał 2009 w naszej szkole należy zaliczyć do udanych. Podczas tej magicznej zabawy, każde dziecko spędziło wyjątkowo ten czas./J. Potępa/

       

Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych
21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. To była dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach, którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa. Tego dnia pamiętaliśmy o złożeniu im życzeń. Przecież wnuczęta to dla nich największy skarb. U Babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło. Z Dziadkiem można porozmawiać o dawnych czasach. Dla Dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi. Szanujemy ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość i ogromne doświadczenie życiowe.
Wspaniałych gości - Babcie i Dziadków gościliśmy w naszej szkole 04.02.2009 roku. Po przywitaniu, dzieci zaprezentowały swój program artystyczny. Przedstawiły spektakl teatralny "Jasełka", a także montaże słowno-muzyczne. Poprzez słowa poetów wnuki wyraziły wdzięczność za wszystkie piękne chwile spędzone z dziadkami, opowiedziały jak bardzo ich kochają, oraz podziękowały za okazywaną dobroć i cierpliwość. Na koniec dzieci zaśpiewały sto lat i złożyły życzenia: szczęścia, długich lat życia w zdrowiu i radości. Na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły im drobne upominki. Babciom wnuki podarowały korale, a Dziadkom muszki. Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie, których dzieliliśmy się wrażeniami.
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków. Podziwiali ich postawę i umiejętności. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się.
Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu./J. Przybysz/

     

Konkurs Recytatorski

04 lutego 2009 r. w naszej Szkole odbył się coroczny konkurs recytatorski dla klas IV - VI pod hasłem SPOTKANIA Z POEZJĄ I PROZĄ. Zorganizowały go i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego Iwona Nowicka i Alina Rudzińska. Udział wzięło 19 recytatorów. Wystąpienia poprzedził krótki trening ruchowy, oddechowy i dykcyjny, który pomógł uczestnikom przezwyciężyć tremę. Recytatorzy wygłaszali wybrane utwory poetyckie oraz fragmenty prozy - w większości spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych. Prezentacje - zgodnie z regulaminem konkursu, kryteriami i według ustalonej punktacji - oceniało jury w składzie A. Rudzińska, I. Nowicka i J. Wieczorek. Szczególną uwagę zwracano przede wszystkim na interpretację utworów, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji komisja przyznała pięć głównych nagród za oryginalne interpretacje. Wśród laureatów znaleźli się Zuzanna Gołębska z kl. 5a, Klaudia Kozar z kl. 4b, Weronika Jagodzińska z kl. 6a, Marta Rudzińska z kl. 6b i Dominika Rzepka z kl.4d. Dziewczęta będą reprezentować naszą szkołę w Miejskim Konkursie Recytatorskim. Jury konkursu przyznało również trzy wyróżnienia, które otrzymali Patryk Kluziak z kl. 4b, Justyna Ostaszewska z kl. 4b i Ewy Krzepina z kl. 5e. Wszystkim młodym "miłośnikom żywego słowa" oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. /Rzecznik prasowy szkoły: E. Sołtys/


Jasełka w szkole
Jasełka po europejsku
Dnia 14 stycznia 2009 roku członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Euroszóstka", jak również uczniowie klas 4a, 4b, 5a,5b, 5c, 5d, 5e, 6b i 6c wraz z paniami Ewą Omieciną i Aleksandrą Kudła przygotowali jasełka w języku niemieckim i angielskim, które zostały zaprezentowane rodzicom.

   

Betlejemska dobranocka
Kultywując tradycję bożonarodzeniową uczniowie z kółka teatralnego pod opieką p. H. Wojtaszczyk-Lewek i p. A. Rudzińskiej przygotowali przedstawienie pt: "Betlejemska dobranocka". Na Jasełka, które odbyły sie 19.12.2008 roku zaproszono wszystkich uczniów szkoły, aby wspólnie przeżyć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci również zaprezentowały swoją pastorałkę podczas uroczystej Wigilii dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaproszonych gości./A. Rudzińska/

       

Jasełka w "zerówce"
Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Ich treścią była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Dzieci z grupy przedszkolnej przygotowały przedstawienie, na które zaprosiły swoich kolegów i koleżanki z innych grup. Widowisko podobało się, mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami./J. Przybysz/

   

Dzień Zielonej Wstążeczki
Dnia 18 grudnia w naszej szkole wszyscy przypięli do mundurków i ubrań małą, zieloną wstążeczkę - symbol przyłączenia się do akcji propagującej dzień bez przemocy. Na apelu okolicznościowym została odczytana odezwa Parlamentu Dzieci i Młodzieży Oleśnickich Szkół Samorządowych. Uczniowie obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pt. "Jakie prawa mają dzieci?" przygotowane przez p. Z. Rychlewską. Następnie wszystkie klasy zaprezentowały transprenty z hasłami przeciw agresji i przemocy oraz scenkę rodzajową związaną z prezentowanym hasłem. Po apelu odbyły się dla wszystkich klas lekcje wychowawcze na temat przeciwdziałania agresji, propagowaniu zachowań sprzyjających rozwijaniu pozytywnych relacji koleżeńskich i właściwego reagowania na akty przemocy. Został również zaprezentowany zmieniony Regulamin zachowania uczniów SP6.
W południe delegacja uczniów z opiekunem Samorzadu Szkolnego p. D. Świerczyńskim udała się na Plac Zwycięstwa i uczestniczyła w miejskich obchodach Dnia Zielonej Wstążeczki.

       

Kiermasz Świąteczny
Dnia 10 grudnia 2008 roku po raz kolejny został zorganizowany w naszej szkole Kiermasz Świąteczny. Można było na nim zakupić piękne ozdoby i dekoracje na święta oraz prezenty dla najbliższych, które wykonali rodzice, dzieci i nauczyciele klas młodszych. Organizatorkami kiermaszu były p. Katarzyna Nowatkowska - Kapusta i p. Mariola Bednarska. Dochód będzie przekazany na schronisko dla zwierząt.

     

Spotkanie z Mikołajem
W Polsce tradycją jest wręczanie prezentów przez św. Mikołaja. Dzieci bardzo czekają na św. Mikołaja. Wiedzą, że na prezent trzeba sobie zasłużyć tzn. trzeba być grzecznym. Dzieciaki bardzo się starają, bo wierzą, że św. Mikołaj wie, czy dziecko było grzeczne czy nie. 6 grudnia od samego rana dzieci z grupy I czekały na przybycie św. Mikołaja. W końcu ktoś zapukał do drzwi. Był to oczekiwany gość. Oczywiście miał dla dzieci prezenty. Wręczał po kolei prosząc, aby każde dziecko przedstawiło się, opowiedziało, co je interesuje czy było grzeczne. Dzieci mocno przeżywały spotkanie ze św. Mikołajem. Mikołaj podziękował dzieciom za piosenki, pochwalił je, że zaśpiewały bardzo ładnie./J. Przybysz/

     

Mali recytatorzy
Dnia 2 grudnia 2008 roku w naszej szkole odbył się IX Miejski Konkurs Recytatorski o nagrodę Burmistrza Miasta pod hasłem "Co wiemy o zimie?".
W konkursie wzięło udział 35 przedstawicieli klas I, II i III oleśnickich szkół podstawowych, wyłonionych w konkursach szkolnych. Trafność doboru wierszy i sposób recytacji oceniało jury w składzie: p. Ewa Budziszewska (Miejska Biblioteka "Pod Pegazem"), p. Iwona Nowicka - nauczycielka języka polskiego i p. Małgorzata Smolak - nauczycielka nauczania zintegrowanego.
Laureatami zostali:
W kategorii klas pierwszych - 1m. Jakub Nowicki z SP6, 2m. Sonia Żytkiewicz ze Szkoły Katolickiej, 3m. Mateusz Torski z SP8.
W kategorii klas drugich - 1m. Natalia Pluta z SP7, 2m. Szymon Kiraga z SP4, 3m. Wiktoria Junik z SP2.
W kategorii klas trzecich - 1m. Justyna Halla z SP2, 2m. Magdalena Konieczna z SP2, 3m. Jakub Horbacz z SP7.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, książki i inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Oleśnicy, a pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety związane z Oleśnicą.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły p. D. Czuba i D. Terka.


Pasowanie na ucznia
Dnia 20 listopada uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do społeczności szkolnej. Po uroczystym ślubowaniu, ceremoniału pasowania na ucznia dokonali pan burmistrz Jan Bronś, pan dyrektor Emil Matuszak i pan dyrektor Krzysztof Kaczmarek. Pierwszoklasiści pięknie prezentowali się w kolorowych biretach i uroczystych strojach. Popisali sie pięknym występem, a szczególną pochwałę otrzymali od pana dyrektora za odśpiewanie hymnu narodowego.
Po części oficjalnej czekał na dzieci poczęstunek i upominki od rodziców. W każdej klasie uczniowie akceptowali znaczkiem kontrakt wzorowego ucznia. Uroczystość na długo pozostanie w pamięci dzieci i ich rodziców./D. Terka/

   

Pasowanie na czytelnika
W naszej szkole uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej od kilku lat weszła na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń. Pasowanie odbywa się w listopadzie i grudniu (osobno dla każdej klasy), kiedy to uczniowie znają cały alfabet i potrafią czytać i liczyć. Uroczystość tą zawsze wzbogaca inscenizacja w wykonaniu uczniów klasy 5d. Bohaterowie bajek: Czerwony Kapturek, Kot w butach, Calineczka, Sierotka Marysia i Królowa Książka opowiadają przyszłym czytelnikom o mądrościach zawartych w książkach i potrzebie ich poszanowania.
Nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Wieczorek zapoznaje dzieci z regulaminem wypożyczalni, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
Uczniowie klas 1 poznają godziny otwarcia biblioteki oraz rodzaje gromadzonych zbiorów. Pierwszoklasiści otrzymują elektroniczne karty do biblioteki, które będą im służyć przez okres 6-letniej nauki w szkole i wypożyczają pierwszą książkę.
Jest to niezapomniana wizyta w bibliotece szkolnej. /J. Wieczorek/

     

Policja w szkole

Wczesnym rankiem 30 października 2008 roku ku wielkiemu zdziwieniu i zaskoczeniu uczniów do szkoły wkroczyła umundurowana i uzbrojona grupa policjantów z Komendy Powiatowej w Oleśnicy. Spokojnie! To nie akcja przeciwko handlarzom narkotyków, lecz pokaz zorganizowany dla uczniów klasy 5 B. Na początku mł. aspirant Sławomir Gierlach pracujący na co dzień w zespole do spraw nieletnich i aspirant Tomasz Pawlak z sekcji kryminalnej przedstawili swoich współpracowników i opowiedzieli o swojej pracy i codziennych obowiązkach.
Następnie do akcji wkroczyła grupa szybkiego reagowania prezentując swoje nietypowe mundury i broń. Szczególny zachwyt wśród chłopców wzbudziły pistolety maszynowe, które mogli potrzymać i pooglądać. Dziewczynki były bardziej zainteresowane kajdankami i sposobem ich zamykania.
Teraz zaprezentował się pies - czarny labrador - Kazan. Szybko zaprzyjaźnił się z dziećmi i "pożyczył" sobie czapkę jednego z nich. Potem bez problemu odnalazł ukryte w sali narkotyki. Problemem stało się jednak odebranie ich psu. Każdy z chłopców po krótkiej, lecz zaciętej walce poddawał się. Ostatecznie opiekun psa - sierżant sztabowy Jacek Ławniczak - nie bez pewnych trudności odebrał psu pakunek z narkotykami.
Na zakończenie pan Sławomir Gierlach odpowiadał na pytania uczniów i wyjaśniał, jak na co dzień możemy unikać niebezpieczeństw. Przypomniał, że nie wolno wsiadać do obcego auta lub wpuszczać nieznajomych do domu. Wyjaśnił, że cukierki i lizaki oferowane przez obcych mogą okazać się narkotykami. Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Pawlakowi za zorganizowanie spotkania, panu Sławomirowi Gierlachowi za ciekawą prelekcję oraz panu Jackowi Ławniczakowi za pokaz umiejętności psa Kazana. Ta niezwykle interesująca lekcja długo pozostanie w naszej pamięci./rzecznik prasowy szkoły E. Sołtys/

       

Plastyczny sukces pierwszoklasistki
Na XVII Wojewódzkim Sejmiku LOP, który odbył się 29 października 2008r. w Zespole Szkół Gimnazialnych w Obornikach Śląskich, zostały wręczone nagrody w wojewódzkim konkursie plastycznym po hasłem "Pory roku w przyrodzie". Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy Id Maja Woźniak /opiekun p. Kasia Nowatkowska-Kapusta/ Po uroczystości uczestnicy wzięli udział w warsztatach ekologicznych w Trzebnicy.

   

Święto Drzewa

Odchody Świeta Drzewa na stałe zagościło w kalendarzu uroczystości szkolnych i obchodziliśmy je 10 października 2008 już po raz szósty. W ramach obchodów Święta Drzewa został przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem "Jesienne drzewa". Każda wyróżniona w konkursie klasa otrzymała nagrody w postaci dyplomów i pięknych paproci, które będą zdobiły klasopracownie, a jednocześnie zachęcą dzieci do opieki nad roślinami doniczkowymi.
W bibliotece szkolnej powstała wystawa książek, których "bohaterami" są drzewa.
W dniu samego świeta uczniowie spotkali się a przedstawicielem Nadleśnictwa - panem Pietrzakiem, który opowiadał o gatunkach drew rosnących w Nadleśnictwie. Po obejrzeniu inscenizacji "Piękne są nasze drzewa" wszystkie klasy pierwsze posadziły swoje drzewka na terenie szkoły, a członkowie SKLOP razem z leśnikiem posadzili jak co roku "Drzewo dla pokoju". /E. Grędysa/Spotkanie ze sportem

Dnia 2 października 2008 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z piłkarzami i trenerami ze Śląska Wrocław. Podczas spotkania piłkarze opowiedzieli o swojej sportowej karierze, ciężkich treningach i meczach. Zainteresowani piłką nożną uczniowie zadawali sportowcom pytania, uczestniczyli w krótkim piłkarskim treningu oraz otrzymali plakaty całej drużyny z autografami. Spotkanie promowało zdrowy styl życia i kulturę kibicowania.

     

Europejski Dzień Zabaw - Comenius
W związku z realizacją w naszej szkole projektu Comenius "Baw się i ucz po europejsku" dzień 26 września był "Europejskim Dniem Zabaw" we wszystkich szkołach partnerskich w Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii i u nas. Integrowaliśmy się zabawami na boiskach szkolnych. Wylosowane "pary klasowe" miały za zdanie nauczyć się nawzajem wcześniej wylosowanych zabaw i zaprezentować je na forum szkoły. Oprócz przygotowanych zabaw każda "para klasowa" wybrała trzyosobową reprezentację do konkursu wiedzy o krajach partnerskich (dwie osoby z klas starszych + jedna osoba z klas młodszych). Reprezentanci przyszli na konkurs z wykonanymi przez zespoły trzema flagami: Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Do zabawy należało również zaprosić rodziców, babcie lub dziadków, którzy uczyli zabaw z własnego dzieciństwa. Znakomicie udało się to klasie 3c. Zaproszone babcie bawiły się razem z klasą i uczyły swoich zabaw.
Całość integracji zabawami miała charakter konkursowy pod hasłem "Europejskie pary klasowe", gdzie oceniane było zaangażowanie w zabawę, pomysłowość w prezentacji i w nauce zabawy oraz umiejętność współpracy w zespole.
Mistrzami Europejskich Par Klasowych zostały klasy 6c i 3c. Gratulujemy!!! /A. Kudła/

     

Wielkie sprzątanie świata

20 września - już po raz kolejny przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata - Polska 2008" pod hasłem "Ziemia w Twoich rękach". Sprzątanie świata jest międzynarodową akcją związaną z promocją ochrony środowiska, której głównym organizatorem jest Fundacja NASZA ZIEMIA. Akcja zainicjowana w Polsce w 1994 roku cieszy się zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Celem kampanii jest budowanie świadomości ekologicznej na rzecz ochrony środowiska.
Z tej okazji uczniowie klasy 6a z wychowawcą p. Bożeną Pudlis przygotowali krótki program artystyczny mówiący o znaczeniu segregacji śmieci. Uczniowie mieli okazję obejrzeć dwie inscenizacje "Łańcuch pokarmowy" i "Śmieciolandię" oraz wysłuchać wierszy o pięknie Ziemi.
Po apelu wszyscy uczniowie z entuzjazmem przystąpili do sprzątania wyznaczonych rejonów wokół naszej szkoły./B. Pudlis/


Powrót do szkoły

Wakacje szybko się skończyły...
Po dwóch miesiącach odpoczynku pora wrócić do nauki i przyjaciół oraz podjąć nowe wyzwania.
1 września 2008 roku szczególnie serdecznie powitaliśmy w naszych progach najmłodszych uczniów, którzy przyszli do szkoły po raz pierwszy.
Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.