DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Jadwiga Wieczorek

V- ce Dyrektorzy szkoły - mgr Bożena Łukoszko, mgr Dorota Terka

NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

PRZYRODA

mgr Joanna Kajmowicz
mgr Iwona Nowicka
mgr Alina Rudzińska
mgr Iwona Mazur
mgr Małgorzata Olszewska
mgr Barbara Rojek

mgr Janina Matuszak
mgr Bożena Pudlis

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

HISTORIA

mgr Małgorzata Majka
mgr Aleksandra Mróz
mgr Ewa Omiecina
mgr Marta Stryjak
mgr Aleksandra Kudła mgr Katarzyna Kaczmarek

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Jadwiga Wieczorek PLASTYKA - mgr Zofia Rychlewska
mgr Elżbieta Burak

MUZYKA - mgr Elżbieta Burak
mgr Beata Michalak, - 1A
mgr Anna Bednarska - 1A
mgr Mirosława Wójcik - 1B
mgr Urszula Pelikan - 1C
mgr Monika Englot - 1D
mgr Maria Kamińska - 1E
mgr Maria Hałapacz - 1F
mgr Małgorzata Trzcińska - kl. 1G
mgr Elżbieta Grędysa - kl. 1H
mgr Beata Kubów - kl. 2A
mgr Magdalena Gzowska - kl. 2A
mgr Mariola Bednarska - Kl. 2B
mgr Marta Kamińska - kl. 2C
mgr Jolanta Fryta - kl. 2D
mgr Jolanta Potępa - kl. 2E
mgr Katarzyna Machaczka - 3A
mgr Katarzyna Nowatkowska-Kapusta - 3B
mgr Ewelina Ptak - 3B
mgr Dorota Czuba - 3C
mgr Jolanta Przybysz - 3D

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Andrzej Chojaczyk
mgr Małgorzata MarciniakZAJĘCIA TECHNICZNE - mgr Andrzej Chojaczyk
mgr Robert Banasik
mgr Iwona Kamińska
mgr Benita Salik
mgr Dariusz ¦wierczyński

RELIGIA

PEDAGOG; PSYCHOLOG

BIBLIOTEKA

Angelina Barszczak
mgr Alicja F±fara
mgr Monika Stadniczenko
mgr Małgorzata Jabłońska /kl. 0-3/
mgr Halina Wojtaszczyk Lewek /kl 4-6/

mgr Justyna Piasecka - Psycholog
mgr Zofia Rychlewska

LOGOPEDA

¦WIETLICA SZKOLNA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

mgr Urszula Kubiszyn mgr Maria Paciorkowska
mgr Katarzyna Bednarz-Kołek
mgr Agnieszka Kowalczyk - PA
mgr Iwona Żurawska - PB
mgr Iwona Polańska - PC

mgr Aneta Namiel-Chmielewska - 0A
mgr Ilona G±szczak - 0B
mgr Katarzyna Paprocka - 0C


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

p. Wiesława Dziedzic - Sekretarz Szkoły
p. Grzegorz Pilecki - kierownik administracyjny
p. Wanda Kłys
p. Grażyna Jaworska
p. Halina Chmielowska
p. Wiesława Sulikowska
p. Barbara Zarębska
p. Renata Cie¶la
p. Małgorzata Górnik
p. Małgorzata Mackiewicz
p. Łucja Seklecka
p. Małgorzata Zagórna
p. Aleksandra Madej
p. Janusz Łajsza