"Dlaczego szkoła przyjemna i potrzebna?...
          Szkoła myśli tylko o uczniu: każda sala, każda ławka, każdy kącik jest właśnie dla ucznia." 
Janusz Korczak

O SZKOLE
"Szóstka" to popularna w środowisku lokalnym i doceniana za liczne sukcesy szkoła.

Jesteśmy "Szkołą z Klasą".

Posiadamy Certyfikat "Szkoły Wspierającej Uzdolnienia".

Nosimy imię Janusza Korczaka i we wszystkich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierujemy się jego ideami: współrządzenie, współgospodarzenie, oddziaływanie opinii społecznej. Sprzyja to rozwijaniu wiedzy, zainteresowań, uzdolnień oraz odpowiedzialności, samorządności i koleżeństwa.
W procesie dydaktycznym wykorzystujemy pomoce na miarę XXI wieku. Posiadamy dobrą bazę sportową: dwie sale gimnastyczne, boiska do siatkówki, koszykówki , piłki nożnej oraz plac zabaw dla najmłodszych. Dbamy o dobry wizerunek szkoły w środowisku. Kultywujemy tradycje, zapewniamy naszym podopiecznym bezpieczeństwo poprzez realizacje wielu działań zawartych w programie "Bezpieczna szkoła".
Wychodzimy naprzeciw dzieciom i ich rodzicom, bo pamiętamy, że to oni są klientami naszej szkoły.

ZAPEWNIAMY:

 • dobrą atmosferę w klasie i w szkole oraz przychylność i pomoc wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej;
 • naukę w klasach integracyjnych;
 • naukę języka angielskiego lub niemieckiego;
 • naukę pływania w Oleśnickim Parku Wodnym "Atol" w klasie trzeciej;
 • zajęcia w dwóch pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu;
 • możliwość korzystania z Internetowego Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej;
 • opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 16.00;
 • stałą opiekę logopedyczną i pedagogiczną oraz opiekę pielęgniarki szkolnej;
 • realizację programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom;
 • udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej;
 • możliwość wyrównywania wiedzy na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych, wyrównawczych i rewalidacyjnych;
 • możliwość korzystania ze stołówki oraz sklepiku szkolnego.

Nasza szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje także 
możliwość samorealizacji i kształtowania zamiłowań w wielu kołach zainteresowań:
Koła pierwszej pomocy przedmedycznej, Koła plastyczne z elementami terapii przez sztukę, Koła matematyczne, Koła komputerowe, Koła regionalne, Koła przyrodnicze, Koła dziennikarskie: redakcja gazetki "Nowineczki z Szósteczki" oraz "Plusik Szóstki", Koła językowe, Koło ortograficzne, Koło artystyczne, Klub Małego Europejczyka, SK LOP i PCK, SKS, Teatr muzyczny "Żaki", Zajęcia sportowe dla najmłodszych, Eucharystyczny Ruch Młodych

 |Zestaw podręczników   | Certyfikaty   | Dzwonki   | Kontakt   |           |