Opieka w szkole

ŚWIETLICA - segment B sala 207


          Świetlica jest czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 16.00. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I-III, rodziców pracujących. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie z klas IV-VI. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka.
W świetlicy zawsze panuje wesoła i miła atmosfera. Dzieci lubią tu przychodzić. Nauczycielki - wychowawczynie wymyślają ciekawe zajęcia plastyczne, gry i zabawy. W razie potrzeby pomagają w odrabianiu zadań domowych. Przygotowują inscenizacje teatralne i dekoracje świetlicy.
Uczniowie z klas pierwszych od godziny 12.30 przebywają w salach 105 i 103.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zapewnioną opiekę w świetlicy w segmencie D w sali 222 w godzinach od 13.00 do 16.00.

       PSYCHOLOG - sala 112
mgr Justyna Piasecka

Dzień

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00-13.00

Wtorek

10.00-13.00

Środa

10.00-13.00
16.00-17.00
LOGOPEDA - segment C sala 115A
Neurologopeda - mgr Urszula Kubiszyn

Dzień

Godziny pracy

Poniedziałek

10.15-15.15

Wtorek

10.15-15.15

Środa

9.15-14.00

Czwartek

10.15-15.15

Piątek

10.15-14.30


          Opieką logopedyczną objęte są w naszej szkole wszystkie dzieci, u których - najpierw podczas badań przesiewowych, a później w wyniku diagnozy stwierdzono: nieprawidłową wymowę określonych głosek (seplenienie, rotacyzm i inne), jąkanie oraz zaburzenia mowy związane z niedosłuchem, upośledzeniem umysłowym lub uszkodzeniem centralnego ośrodka nerwowego.


     

Mowa dziecka rozwija się prawidłowo, jeżeli:

  • gaworzy w wieku około 6 miesięcy;
  • wymawia pierwsze słowa około 1 roku życia;
  • próbuje posługiwać się zdaniami prostymi około 2 roku życia;
  • potrafi posługiwać się zdaniami złożonymi w wieku 3 lat;
  • tworzy wielozdaniową wypowiedż w wieku 4 lat;
  • zamiast głoski "r" do 5 roku życia wymawia "l";
  • zamiast głosek "sz", "ż", "cz", "dż" do 5 roku życia wymawia "s", "z", "c", "dz" ;
  • w wieku 6 lat wymawia prawidłowo wszystkie głoski języka polskiego.
PEDAGOG SZKOLNY - segment C sala 213
mgr Małgorzata Jabłońska


Dzień

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00-15.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

9.00-13.00

Czwartek

10.00-15.00

Piątek

8.00-12.00


PEDAGOG SPECJALNY - segment C sala 315
mgr Halina Wojtaszczyk-Lewek


Dzień

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00-13.00

Wtorek

8.00-13.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

8.00-13.00

Piątek

8.00-13.00
OPIEKA MEDYCZNA

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ jest czynny codziennie od godziny 7.30 do 15.00.
          Pielęgniarka Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Wiesława Rychard zajmuje się promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną uczniów.