Samorząd uczniowski
Samorząd uczniowski tworzą przedstawiciele klas IV-VI. Parlament Uczniowski jest najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego. Tworzą go uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych.
Jego głównym zadaniem jest koordynowanie pracy Samorządu, podejmowanie decyzji związanych z działalnością uczniów na rzecz szkoły. Członkowie Parlamentu wraz z opiekunem reprezentują szkołę na spotkanich i uroczystościach miejskich. Szczególnie uczestniczą w spotkaniach z władzami miasta i obchodach świąt państwowych. Są przedstawicielami całej społeczności uczniowskiej Szóstki w Parlamencie Dzieci i Młodzieży Oleśnickich Szkół Samorządowych.
Corocznie Parlament Szkolny podejmuje się realizacji ambitnych przedsięwzięć oraz wspiera z wielkim zaangażowaniem różne akcje charytatywne i przekazuje środki potrzebującym.
Dnia 22.09.2014r. w godz. 9:00 - 13:30 odbyły się w naszej szkole wybory do Parlamentu Szkolnego. Uprawnionych uczniów do głosowania było 378, głosowało 359 uczniów. Frekwencja na wyborach wynosiła 95 %. Do Parlamentu szkolnego startowało 6 kandydatów. Wybory zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą przeprowadziła komisja w składzie: Katarzyna Moskiewicz - przewodnicząca komisji, Joanna Krzesak - zastępca przewodniczącej, Zuzanna Dolińska, Julia Krzesak i Marta Spólna.

PARLAMENT SZKOLNY NA ROK 2014/2015

Przewodnicząc Parlamentu Szkolnego - Natalia Sobiegraj z kl. 6a
Zastępca przewodniczącj Parlamentu Szkolnego - Marcel Palma z kl. 6b
Sekretarz Parlamentu Szkolnego - Szymon Kubiszyn z kl. 5b
Skarbnik Parlamentu Szkolnego - Igor Lenartowicz z kl. 6a

ARCHIWUM


Dnia 27.03.2014r. w godz. 9:00 - 13:00 odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy. Uprawnionych uczniów do głosowania było 336, głosowało 311 uczniów. Frekwencja na wyborach wynosiła 92,6 %. Do Młodzieżowej Rady startowało 7 kandydatów.
Wybory zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą przeprowadziła komisja w składzie: Zuzanna Dolińska - przewodnicząca komisji, Julia Krzesak - zastępca przewodniczącej, Joanna Krzesak, Agata Bogucka i Alicja Nędzia.
RADNYMI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA OLEŚNICA wybranymi w okręgu wyborczym nr 3 zostają:

Marcel Palma
Natalia Sobiegraj
Paweł Cepuch

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2013/2014

Zadania

Termin realizacji

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

17.09.2013

Obchody Dnia Zielonej Wstążeczki"

18.12.2013

Organizaca 3 dyskotek w szkole

15.11.2013; 13.02.2014

Udział w akcjach "Nasz Dom" - Góra Grosza, "Pomóż i Ty".

wg ustaleń odgórnych

Udział w konkursach: "Uczniowie z Klasą"

wg ustaleń odgórnych

Udział w obchodach "Urodzin Oleśnicy"

22.02.2014

Organizacja "Walentynek", Dnia Wiosny

02/03.2014

Obchody Konstytucji 3 - Maja

03.05.2014

Organizacja Dnia Dziecka

01.06.2014

Udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy

wg harmonogramu


Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Darek Świerczyński.


Informacja dotycząca Parlamentu Dzieci i Młodzieży Oleśnickich Szkół Samorządowych
Parlament działa od 1997 roku - powstał z inicjatywy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 6 w Oleśnicy Krzysztofa Kaczmarka. Ówczesny Parlament miał formułę "centrum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami uczniowskimi w szkołach podstawowych". W gronie opiekunów samorzadów dopracowaliśmy się formuły Parlamentu, który posiada własny Statut, zasady działania i program.
Formalny mecenat nad Parlamentem sprawuje Burmistrz Oleśnicy - Jan Bronś
Stałymi zadaniami Parlamentu są między innymi projekty edukacyjne:
- "Urodziny Oleśnicy",
- "Jakie prawa mają dzieci - upowszechnienie Konwencji o prawach dziecka",
- "Dzień Zielonej Wstążeczki - przeciwdziałanie zjawiskom agresji".
Aktualnie w skład Parlamentu wchodzą przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Oleśnica.
Z inicjatywy Oleśnickiego Parlamentu zostało zorganizowane w 2002 roku Dolnośląskie Forum Wymiany Doświadczeń Samorządów Szkolnych, które powołało Dolnośląski Parlament Dzieci i Młodzieży.

Opracował: Krzysztof KaczmarekSesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży oleśnickich szkół samorządowych
W naszej szkole w dniu 09.01.2009 roku odbyła się kolejna sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży oleśnickich szkół samorządowych. Z naszej szkoły uczestniczyło w niej troje uczniów Samorządu Szkolnego Edyta Polus - przewodnicząca, Wojciech Mazur - zastępca i Zuzanna Gołębska - skarbnik wraz z opiekunem samorządu. Spotkanie prowadził pan Krzysztof Karczmarek - vice dyrektor naszej szkoły. Podczas sesji odbyły się wybory do nowego Prezydium Parlamentu, prezentacja kandydatów do otrzymania statuetki "Przyjaciel Parlamentu" i wybory laureata tej statuetki. Rozpoczęto proces nadania Parlamentowi Miasta Oleśnica nazwy Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnica./D. Świerczyński/