Obchody Dnia Patrona - 31 maja 2014 roku.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W całym kraju zaplanowano wiele inicjatyw promujących jego idee.

W naszej szkole również podjęliśmy różne działania, aby szczególnie upamiętnić tego wybitnego pedagoga i opiekuna dzieci oraz propagować jego myśli tym bardziej, że od lat jest Patronem "Szóstki".Życiorys

Janusz Korczak, właciwe nazwisko Henryk Goldszmit, pseudonim Stary Doktor - urodził się w Warszawie 22 lipca 1878 lub 1879r. Zginął w sierpniu 1942 r.
W 1911 r. objął dyrekcję Domu Sierot dla dzieci żydowskich, a później także Naszego Domu - sierocińca dla dzieci polskich. Posiadał znakomite wyczucie psychiki dziecięcej , a jego postawa pełna szacunku i zaufania do dziecka stała się podstawą systemu pedagogicznego łączącego zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich samodzielnoci. Samorząd, gazetka dziecięca, a także osobowoć wychowawcy były formami pobudzającymi aktywnoć społeczną dzieci w tym systemie. Żądał równouprawnienia dziecka, poważnego traktowania jego spraw i przeżyć, wychowania w umiłowaniu dobra, piękna i wolności. Swoje zasady wychowawcze J. Korczak wykładał w pismach pedagogicznych, z których najważniejszy jest cykl ,,Jak kochać dziecko" oraz w Instytucie Pedagogiki Specjalnej i w Wolnej Wszechnicy. W latach 1926 - 30 redagował ,, Mały Przegląd "- eksperymentalne pismo dziecięce. Prowadził szeroką działalność popularyzatorską w obronie praw dziecka za porednictwem radia.
Od 1901r. zaczęły się kolejno ukazywać utwory literackie i pedagogiczne Korczaka: "Dzieci ulicy", "Dziecko salonu", " Jak kochać dziecko", "Sława", "Król Maciuś Pierwszy", "Król Maciuś na wyspie bezludnej", "Bankructwo Małego Dżeka","Kiedy znów będę mały", "Prawo dziecka do szacunku" , "Pedagogika żartobliwa."

WIĘCEJ INFORMACJI O JANUSZU KORCZAKU...

KALENDARIUM


|Złote myśli Janusza Korczaka  | Portrety króla Maciusia I   |