Koordynator projektu: Aleksandra Kudła


Zgodnie z harmonogramem działań w projekcie zostały zrealizowane następujące zadania:

Rok szkolny 2006/2007
1. Na stronie internetowej projektu www.yahoo.com został utworzony album dla naszej szkoły, prezentujący zabawy uczniów na boisku (zabawy prezentują klasy VIb, VId i IIIc).
2. W październiku w dniach 19.10-23.10. 2006 przygotowana została wizyta robocza dla delegacji ze szkół partnerskich z Anglii, Niemiec i Szwecji, która obejmowała m.in. spotkanie delegacji u burmistrza, uroczystą wizytę w szkole wraz ze zwiedzaniem, przywitaniem przez Parlament Szkolny oraz zespół wokalny "Żaczki" oraz sadzeniem "Drzewa dla pokoju". Na spotkaniu roboczym, które odbyło się w sobotę omówione zostały wyniki zadań już realizowanych jak i również sprecyzowane zadania na kolejne miesiące. Ustalone zostały terminy wizyt roboczych w Szwecji (01.02.07-05.02.07) i Anglii (05.05.07-09.05.07). 3. Przygotowana została tablica informacyjna o projekcie w holu szkoły, na której zgodnie z opracowanym harmonogramem poszczególne klasy prezentują od grudnia ulubione zabawy.
4. Dzięki zakupionej kamerze ze środków finansowych projektu udało się przygotować prezentacje filmowe niektórych gier i zabaw oraz zabawy karnawałowej klas "0" oraz "Jasełka po polsku i nie tylko" w wykonaniu klas: IIa, IIIa, IVa, Va,b,c,d,e, Id, VIb i VIf .
5. Zapoczątkowane zostały korespondencje między uczniami w j. angielskim - uczniowie klas Va,b,c,e korespondują z uczniami ze szkoły z Saltford z Wielkiej Brytanii.
6. Edukacja interkulturowa, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii oraz agresji - próba zareagowania na problem Jima ze szkoły z Saltford, tworzenie dram, scenek rodzajowych, pogadanki w trakcie godzin wychowawczych na wyżej wymienione tematy. Prezentacja przedstawienia "I ty możesz zostać rycerzem" przez klasy Vb i VIf (opiekun H. Wojtaszczyk-Lewek).
7. W związku z przypadającym 22 kwietnia Dniem Ziemi klasy prezentowały wybrane zabawy ekologiczne przygotowane przez kol. B. Pudlis.
8. W dniach od 05.05. do 09.05.2007 odbyło się spotkanie projektowe w Wielkiej Brytanii w Worksop. W spotkaniu uczestniczyły dwie osoby kol. M. Majka i kol. A. Sobczak. Celem spotkania było omówienie zrealizowanych już zadań, jak i również przeanalizowanie najlepszych możliwości wspólnego komunikowania się między poszczególnymi krajami. Jeszcze w tym roku zostanie utworzona profesjonalna strona internetowa projektu, gdzie każda ze szkół będzie miała własną prezentację.
W sierpniu szwedzcy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym nauczania matematyki na wolnym powietrzu przy szkole. Nauczyciele ci podzielą się ze wszystkimi członkami projektu swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.


Rok szkolny 2007/2008
1. Pierwszym zadaniem we wrześniu było przeprowadzenie kwestionariusza wśród dzieci dotyczącego boisk i placów do zabaw oraz różnych gier na wolnym powietrzu. Wyniki zostały zaprezentowane na spotkaniu projektowym w październiku w Königsbrunn.
2. Przygotowana została płyta z nagraniami ekologicznych gier i zabaw, "Badania nad stawami" oraz przedstawienie "I ty możesz zostać rycerzem". Jako ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona ankieta wśród nauczycieli i uczniów.
3. Wizyta naszej delegacji w Anglii
W dniach od 29 lutego do 3 marca 2008 roku delegacja SP nr 6 w składzie p. Małgorzata Majka i p. Dorota Terka odwiedziła Saltford w Wielkiej Brytanii. Przyjęcie delegacji ze wszystkich krajów było bardzo serdeczne. Poza obejrzeniem szkoły, nawiązaniem kontaktów z uczniami angielskimi, którzy pozdrawiają gorąco całą społecznośc SP 6, wymieniono informacje na temat tradycji szkolnych oraz gier i zabaw, w jakie bawią się dzieci w zaprzyjaźnionej placówce. Nie zabrakło interesujących wycieczek do Bath, Bristolu i Wells, a także okazji do obejrzenia wielu malowniczych miejsc.
Na przełomie maja i czerwca planowana jest rewizyta gości z angielskiej szkoły w Saltford oraz z podobnych placówek niemieckich i szwedzkich. Będzie to okazja do kontynuowania współpracy wspomnianych wyżej szkół.

         

4. Wizyta zagranicznych gości w naszej szkole
W ramach projektu Comeniusa "Baw się i ucz po europejsku" w dniach od 29.05 do 02.06.2008r gościliśmy delegacje z zaprzyjaźnionych szkół partnerskich z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji. Goście oglądali lekcje otwarte, dzięki czemu mieli okazję zapoznać się z metodami nauczania i wymieniali doświadczenia. Brali udział w lekcjach j. angielskiego w klasie 2d (p. M. Winiarska-Kamma) i w klasie 1c (p. M. Majka). Grupa "0" z panią Jolantą Przybysz zaprezentowała zajęcia ekologiczne. Goście mieli okazję uczestniczyć w zajęciach klasy 3b (p. D. Terka), lekcji j. polskiego w 4d (p. I. Nowicka), matematyki w 5d (p. M. Olszewska), przyrody w 5a (p. B Pudlis) i 6b (p. E. Grędysa), muzyki w 6a (p. E. Burak), plastyki w 4b (p. Z. Rychlewska) i historii w 5d (p. S. Stala). Obejrzeli też występy artystyczne w wykonaniu zespołu wokalnego "Żaczki" (opiekun p. E. Burak), uczniów klas 2a i 2b, którzy zaśpiewali piosenki w j. angielskim (Say hello hello, One two three four five, My toys, I like spaghetti, I don't like bananas, I can walk, I can ride), a uczniowie z klasy 6c i 6e zaśpiewali światowy hit pt. "ETERNAL FLAME" (opiekun p. M. Majka).
Natomiast uczniowie z klasy 4a wraz z panią A. Sobczak przygotowali teatrzyk "Czerwony Kapturek" w wersji niemieckiej.
Grupa nauczycieli z Niemiec obejrzała Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej oraz zajęcia uczniów klasy 2b w pracownii komputerowej Macintosh.
Zarówno po występach jak i w czasie lekcji uczniowie mieli okazję porozmawiać z gośćmi wykorzystując umiejętności z j. angielskiego i niemieckiego.
Delegacja Comeniusa uczestniczyła również w wycieczkach do Stradomii( Arboretum) i Milicza. Na prośbę grupy z Anglii p. M. Majka pilotowała przejazd do Częstochowy, spełniając w ten sposób życzenie w/w obejrzenia Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze.


         

Pobyt w Polsce wywarł na delegacji obcokrajowców ogromne i niezapomniane wrażenia.


Projekty w szkole