Koordynator projektu: p. Iwona Kamińska


Cel nadrzędny roku szkolnego 2006/2007: "Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne".
Cel nadrzędny na rok szkolny 2007/2008: "Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i ich rodziców w czasie wolnym".
Podjęte działania:
1. Przebadanie i zdiagnozowanie przy współpracy z Zakładem Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządu Ruchu dzieci pod kątem wad postawy, utworzenie grup gimnastyki korekcyjnej i prowadzenie zajęć;
2. Opracowanie i realizacja programu "Bądź aktywny" - pozalekcyjne zajęcia sportowe;
3. Współudział w organizacji Dnia Zielonej Wstążeczki;
4. Opracowanie programu "Zima w mieście" zajęcia sportowo - rekreacyjne podczas ferii szkolnych.
5. Zorganizowanie apelu poświęconego tematyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Ziemi. Przygotowanie przedstawienia przez koło teatralne "Sąd nad człowiekiem".
6. Zorganizowanie IV Turnieju Tenisa Stołowego - debel "Uczeń - Rodzic".
7. Spotkanie z medalistą Igrzysk Olimpijskich w boksie - p. Wojciechem Bartnikiem.

Dnia 14 czerwca 2008 roku odbyła się VI edycja festynu sportowo - rekreacyjnego "Moje zdrowie zależy ode mnie".
W zabawie wzięli udział wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele. Współorganizatorem imprezy oraz fundatorem nagród była Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZACISZE", Komenda Powiatowa Policji i Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Oleśnicy. W ramach festynu odbyły się sprawnościowe tory przeszkód, konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia, konkurs na plakat o tematyce zdrowotnej, pożarniczy tor przeszkód. Rozegrano mecz piłki nożnej uczniowie - nauczyciele/rodzice. Odbył się egzamin na kartę rowerową.

         


Projekty w szkole