Koordynatorzy projektu: Urszula Kubiszyn i Beata Michalak


                               

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Beata Michalak, Katarzyna Nowatkowska-Kapusta, Mirosława Wójcik

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Anna Biała

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Urszula Kubiszyn

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Jolanta Potępa, Dorota Terka, Mirosława Wójcik, Halina Wojtaszczyk - Lewek

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

Jolanta Fryta, Jolanta Przybysz

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych

Elżbieta Grędysa, Dorota Terka

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

Dorota Czuba, Jolanta Potępa

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

Małgorzata Marciniak

Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczno - techniczne uczniów szczególnie uzdolnionych

Beata Kubów

Uczniowie na zajęcia kwalifikowani są na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy, biorą udział w zajęciach po wyrażeniu zgody przez rodziców.

Projekty w szkole