ZAPYTANIE OFERTOWE


Na dostawę usługi polegającej na bieżącym serwisowaniu i naprawach awaryjnych
oraz całodobowej asyście systemów grzewczych, gazowych oraz wodno - kanalizacyjnych
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. J. Korczaka

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na dostawę doposażenia bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy W ramach projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Oleśnicy" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.