RADA RODZICÓW

Przewodnicząca - Anna Krawczak
Zastępcy - Anetta Waśniewska i Anna Bednarek
Sekretarz - Monika Krystek
Skarbnicy - Katarzyna Tomaszewska i Magdalena Janeczek-Solbiati

PRZEDSTAWICIELE RAD ODDZIAŁOWYCH RODZICÓW w roku szkolnym 2013/2014

5-latki a - Ewelina Kołek
5-latki b - Agnieszka Wałasek
5-latki c - Witold Wiński
"0" A - Dorota Kataryńczuk-Borowik
"0" B - Aleksandra Wilczyńska
"0" C - Agnieszka Różewska
"0" D - Sławomir Senger
"0" E - Klimala Andżelika
1a - Renata Konieczna
1b - Anna Bednarska
1c - Anna Kamińska-Kuś
1d - Jacek Bagiński
1e - Marta Janicka
2a - Jolanta Rozdolska
2b - Małgorzata Nawrot
2c - Dudzic Magdalena
2d - Monika Krystek
3a - Dorota Kowalska
3b - Tomasz Pamuła
3c - Karina Krzepina
3d - Agnieszka Różewska
3e - Marzena Kruła
4a - Anna Krawczak
4b - Dariusz Piasecki
4c - Jacek Zawiślak
4d - Magdalena Janeczek-Solbiati
5a - Andrzej Szpak
5b - Monika Rysztak
5c - Urszula Majder
5d - Małgorzata Bilska
6a - Katarzyna Wika
6b - Monika Krystek
6c - Anetta Waśniewska
6d - Katarzyna Tomaszewska