RADA SZKOŁY

Przewodnicząca: Iwona Żurawska

Sekretarz: Elżbieta Grędysa
Maria Hałapacz i Beata Kubów

Rodzice: Anetta Waśniewska, Karina Krzepina, Małgorzata Bilska i Dorota Kataryńczuk - Borowik