REKRUTACJA

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rodzice dzieci, które są uczniami naszej szkoły wypełniają tylko w formie pisemnej:
- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Oleśnicy (zał.1)
lub
- Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Oleśnicy (zał.4) i składają je do wicedyrektor Doroty Terki (pokój 209)


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS 1 SP nr 6
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2014/2015


WNIOSKI DO POBRANIA


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO OODZIAŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODZINY WIELODZIETNEJ
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Oleśnicy w roku szkolnym 2014/2015